Nedēļas laikā no 05.09.2022. līdz 11.09.2022. Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori veikuši 67 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes.
Par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem saņemti divi iedzīvotāju ziņojumi par to, ka blakus esošais lauks smidzināts lielā vējā, tiek veiktas operatīvās pārbaudes.

AAL pārbaužu ietvaros ņemti seši augu paraugi, tai skaitā, pieci paraugi ražas novākšanas brīdī AAL darbīgās vielas glifosāts atliekvielu klātbūtnes noteikšanai.

AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēti 10 ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi:

  • četros gadījumos veikta neprecīza AAL uzskaite;
  • divos gadījumos lietots Latvijas Republikā nereģistrēts AAL;
  • divos gadījumos lietota normatīvajiem aktiem neatbilstoša AAL lietošanas iekārta;
  • vienā gadījumā konstatēts, ka personai nav atbilstošas apliecības, kas ļautu iegādāties un lietot 2. reģistrācijas klases AAL;
  • vienā gadījumā AAL lietots neievērojot marķējuma tekstā norādīto devu.