Jaunumi Augsne NorwayGrants
Attēls ar augsni, teksts

Projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) gaita atbilst projekta plānam, bet datiem ir jāveido vienota sistēma, nosakot atbildīgu organizāciju, kas to uzturēs,- tā secināts Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūta (NIBIO) zinātnieku vidustermiņa ziņojumā par projekta īstenošanas gaitas pirmajiem diviem gadiem. 

 Oktobra beigās NIBIO pārstāvji ieradās Norvēģijas valsts misijā Latvijā, lai novērtētu Latvijas lauksaimniecības augsnes izpētes projekta ieviešanas norisi, tajā skaitā iepazītos arī ar lauka darbiem. Projekts ir ļoti plašs un aptver dažādas lauksaimniecības augsnes izpētes jomas. Projekta gaita atbilst plānotajam, tomēr ir vairākas rekomendācijas par projekta rezultātu turpmāku lietderīgu un ērtu izmantošanu.

Norvēģijas eksperti iesaka ilgākā perspektīvā Latvijas lauksaimniecības augsnes informācijas vēsturisko datubāzi un Latvijas Universitātes rīcībā esošo digitālo informāciju integrēt Latvijas nacionālajā augsnes informācijas sistēmā. Tas gan nav projekta E2SOILAGRI projekta uzdevums, bet projektam ir jāsagatavojas šai integrācijai, izstrādājot atbilstošu datu dokumentāciju un formātu.

Augsnes klasifikācijas sistēmas izmaiņas izmaksā dārgi, prasa personāla pārkvalifikāciju un var radīt problēmas ar datu pēctecību. Nepieciešamās pārmaiņas un labojumi, ko pašlaik dara Latvija, ir jāveic ļoti uzmanīgi un jāizvairās no biežām korekcijām. Jaunā valsts lauksaimniecības augsnes klasifikācijas sistēmas izvēle un tās saskaņošana ar Pasaules augšņu klasifikācijas sistēmu ir jāizstrādā ar vismaz desmit gadu perspektīvu, rekomendē NIBIO. Balstoties uz Norvēģijas kartēšanas un apraksta sistēmas ieviešanas pieredzi, norvēģu zinātnieki uzsver, ka ir ļoti svarīgi, lai instrukcijas un metodika būtu atzīta valsts līmenī, un sistēma ir jāuztur pilnvarotai organizācijai.

Lai projekta E2SOILAGRI dalībnieki turpinātu pilnveidot savas prasmes augsnes aprakstīšanā un kartēšanā atbilstoši Latvijas un pasaules augsnes klasifikācijai, ir nepieciešama prakse, kā arī atkārtotas apmācības. Šāgada jūlija sākumā Cēsu novada Taurenes pagasta “Lodesmuižā” jau norisinājās divu nedēļu ilgas mācības augsnes aprakstīšanā un kartēšanā, ko apguva desmit eksperti no dažādām Latvijas organizācijām. Bet ir svarīgi turpināt mācības ar praktiskiem kartēšanas uzdevumiem, un Latvijas Universitātei arī turpmāk regulāri jāpiedāvā šādi kursi, vienlaikus attīstot to saturu, rekomendē NIBIO.

Normatīvajiem aktiem ir jānodrošina stabils pamats kopējam mērķim. Projekta E2SOILAGRI uzdevums ir izstrādāt priekšlikumus Latvijas lauksaimniecības augsnes informācijas sistēmas normatīvo aktu pilnveidošanai, bet pašas informācijas sistēmas izstrāde, saturs un detaļas būtu atstājamas atbildīgās organizācijas ziņā, piešķirot tai attiecīgo pilnvarojumu.

Patlaban projektā E2SOILAGRI tiek veidota lauksaimniecībā izmantojamās zemes augsnes oglekļa monitoringa datubāzes izveide, kas ir integrēta Kultūraugu monitoringa valsts informācijas sistēmā (KUVIS). NIBIO pārstāvji iesaka arī datus no citām projekta daļām apkopot, lai tos kopīgi varētu pārvaldīt KUVIS datubāzē.

Projekta ieviešanas gaitā ir svarīgi gan projekta dalībniekiem, gan dažādām ieinteresētām personām dot ieguldījumu valsts augsnes klasifikācijas sistēmas izstrādē un pārskatīšanā, testējot un komentējot augsnes klasifikācijas sistēmas projektu, iesaka Norvēģijas eksperti.

Pilns NIBIO ziņojums par projekta E2SOILAGRI līdzšinējo gaitu angļu valodā pieejams ŠEIT.

Šī bija otrā NIBIO misija no trim plānotajām šāda veida vizītēm projekta īstenošanas laikā. Vizītes rekomendācijas tiks izmantotas, lai pilnveidotu projekta rezultātus. Arī projekta noslēgumā taps novērtējuma ziņojums, iekļaujot rekomendācijas Latvijas lauksaimniecības augsnes informācijas sistēmas tālākai pilnveidošanai.

Zemkopības ministrijas partneri Norvēģijas Grantu klimata un vides 2014.-2021. gada perioda programmas “Klimata pārmainu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktā projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” realizēšanā ir Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūtsLatvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”Valsts augu aizsardzības dienests un Latvijas Universitāte. Projekts ilgs līdz 2024. gada 31. janvārim.

 Strādājam kopā zaļai Eiropai!