Nedēļas laikā no 06.06.2022. līdz 12.06.2022. kopā Latvijas teritorijā veiktas 59 augu aizsardzības līdzekļu  (AAL) lietošanas pārbaudes

Par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem saņemti seši iedzīvotāju ziņojumi, uz kuru pamata operatīvi veiktas pārbaudes.

AAL pārbaužu ietvaros ņemti 14 augu paraugi.

AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēti trīs ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi:
- vienā gadījumā konstatēts, ka personai nav atbilstošas apliecības, kas ļautu strādāt ar AAL;
- vienā gadījumā lietota normatīvajiem aktiem neatbilstoša AAL lietošanas iekārta;
- vienā gadījumā lietojot AAL, tas nonācis blakus teritorijā.