Nedēļas laikā no 13.06.2022. līdz 19.06.2022. veikta 101 augu aizsardzības līdzekļu lietošanas pārbaude

Par iespējamiem augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas normatīvo aktu pārkāpumiem saņemti seši iedzīvotāju ziņojumi, uz kuru pamata operatīvi veiktas pārbaudes.

AAL pārbaužu ietvaros ņemti 25 augu paraugi.

AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēti seši ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi

  • nav ievērota 10 m aizsargjosla gar ūdensobjektu;
  • veikta neprecīza AAL uzskaite;
  • lietots Latvijas Republikā nereģistrēts AAL;
  • AAL lietots kultūrai, kurai tas nav paredzēts;
  • AAL lietots ar neatbilstošu devu;
  • lietota normatīvajiem aktiem neatbilstoša AAL lietošanas iekārta.