Kopumā Latvijā Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori nedēļas laikā veikuši 119 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas uzraudzības pārbaudes.

Pārbaužu ietvaros ņemti 18 augu paraugi.

AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēti septiņi ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi:

  • trijos gadījumos nav ievērota 10 m aizsargjosla gar ūdensobjektu;
  • vienā gadījumā nav ievērota 20 m aizsargjosla gar ūdensobjektu;
  • vienā gadījumā veikta neprecīza AAL uzskaite;
  • vienā gadījumā AAL lietots kultūraugam, kam tas nav paredzēts;
  • vienā gadījumā lietojot AAL, tas nonācis blakus teritorijā.