Rapsis

Pamatojoties uz Sēklu un šķirņu aprites likuma 11. panta ceturto daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumu Nr. 140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 41.3. apakšpunktu, VAAD pieņemts lēmums ar 2020. gada 16. decembri no Latvijas augu šķirņu kataloga svītrot vasaras rapša šķirni “KWS Jimos”.

Šķirne selekcionēta Vācijā, tās selekcionārs un šķirnes uzturētājs ir uzņēmums “KWS SAAT SE & Co.KGaA”.  

Informācija publicēta izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.