Jaunumi

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11. panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirņu svītrošanu no Latvijas augu šķirņu kataloga. Lēmumi pieņemti saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumu Nr. 140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 41.3. apakšpunktu.

Nr. p.k. Šķirnes nosaukums Valsts, kurā šķirne selekcionēta a) Selekcionārs

b) Šķirnes uzturētājs

c) Pilnvarotais pārstāvis Latvijā

Svītrošanas datums

Vasaras rapsis Brassica napus L. (Partim)

1. Dodger DE a) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

b) BASF Agricultural Solutions Belgium NV

23.04.2020.
2. Swifter DE a) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

b) BASF Agricultural Solutions Belgium NV

23.04.2020.

Informācija sagatavota: VAAD Sēklu kontroles departamentā