Elektroniskā Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēma, ko izstrādājis Valsts augu aizsardzības dienests, būs datu ievades platforma vairāku ekoshēmu un agrovides nosacījumu izpildei. Tā būs arī vieta, kur ikvienam lauksaimniekam droši uzkrāt informāciju par visiem iegādātajiem lauksaimnieciskajiem resursiem un visām uz lauka veiktajām darbībām, t. sk. resursu izlietojumu. Sistēma nodrošinās datu apmaiņu ar citu valsts iestāžu reģistriem, piedāvājot lietotājam automātisku datu ielasi. Sistēmā integrētas normatīvo aktu prasības, kas ļaus sistēmai pašai identificēt riskus un brīdināt par tiem lietotāju. Vienlaikus sistēma uzkrās tik ļoti nepieciešamos objektīvos statistikas datus par lauku – par augsnes apstrādes tehnoloģijām, audzētajiem kultūraugiem, izlietotajiem resursiem un novāktajām ražām.

Patlaban sistēma vēl nav pieejama publiskai lietošanai, tā nodota testēšanai lauksaimnieku grupās.

Ar sistēmas darbības principiem var iepazīties, noskatoties videoprezentāciju:

Ar jautājumiem un atbildēm par Kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta maksājumiem, tajā skaitā par LIZ pārvaldības sistēmu, aicinām iepazīties Lauku tīkla tīmekļvietnē.