Jaunumi
1

 

2

Programmas "Baltijas jūras reģiona Eiropas Strukturālā programma 2014. – 2020. gadam" projekts Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai (Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions)

 

Šā gada 27. un 28. novembrī biedrība “Zemnieku saeima” sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu organizē un aicina visus interesentus uz konferenci un pieredzes apmaiņas braucienu: “Projekta “Manure Standards” rezultāti, un to izmantošana kūtsmēslu apsaimniekošanā”. Konference notiks 27. novembrī Ozolnieku Tautas namā, Rīgas ielā 23, Ozolniekos. Sākums plkst. 10:00. Pieredzes apmaiņas brauciens uz saimniecībām Zemgalē 28. novembrī.

Darba kārtība.

Biedrības “Zemnieku saeima” eksperte Iveta Grudovska: “Ar šo semināru biedrība “Zemnieku saeima” noslēdz piecu gadu ilgu darbu dažādos ar kūtsmēslu apsaimniekošanu saistītos projektos. Galvenie secinājumi: kūtsmēsli ir ļoti vērtīgs barības vielu avots, kas prasmīgi jāapsaimnieko, pretējā gadījumā darbības ar kūtsmēsliem rada vides piesārņojumu. Latvijā vēl daudz jāstrādā gan lai izglītotu lauksaimniekus par kūtsmēslu vērtību, gan jāveido atbalsta sistēma modernu tehnoloģiju iegādei. Tikai kompleksa pieeja dos vērā ņemamu pienesumu saimniecību ekonomiskajai izaugsmei, vienlaikus rūpējoties par vides aizsardzību.”

Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamenta direktore Skaidrīte Rulle: “Projekta lielākais ieguvums ir informācijas apmaiņa par kūtsmēslu apsaimniekošanu Baltijas jūras reģiona valstīs (Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Vācijā, Zviedrijā), kā arī Krievijas Federācijas Baltijas jūras reģionā, un vienotu vadlīniju (instrukciju) izstrāde kūtsmēslu paraugu ņemšanai, kūtsmēslu analizēšanai izmantoto laboratorijas metožu novērtējums un aprēķinu programmas izstrāde kūtsmēslu apjoma un ķīmiskā sastāva aprēķinam. Projektā bija iesaistītas 22 Latvijas lopkopības saimniecības un izanalizēti 124 paraugi, līdz ar to ir aktualizēta informācija par kūtsmēslu apjomu un to ķīmisko sastāvu atbilstoši mūsdienu ražošanas apstākļiem, ko ietekmē daudz un dažādi faktori: lauksaimniecības dzīvnieku ražīgums, izmantotā lopbarība un tās devas, dzīvnieku novietnes, kūtsmēslu izvākšanas un uzglabāšanas metodes. Projekta gaitā izstrādātās instrukcijas un aprēķinu programmas lauksaimnieki un lauksaimniecības konsultanti varēs izmantot savā ikdienas darbā, savukārt politikas veidotāji – normatīvu un prasību izstrādē kūtsmēslu apsaimniekošanai”.

Projekta noslēguma konferenci atklās projekta vadošā partnera Somijas Dabas resursu institūta (LUKE) pārstāves un projekta koordinatores Sari Luostarinenas videouzruna un Valsts augu aizsardzības dienesta direktores Kristīnes Lifānovas, biedrības “Zemnieku saeima” priekšsēdētāja vietnieces Mairas Dzelzkalējas-Burmistres un ZM Lauksamniecības resursu nodaļas direktores vietnieces Ivetas  Ozoliņas ievadvārdi.  Konferences informatīvo daļu uzsāks Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamenta direktore Skaidrīte Rulle, informējot par projektā “Manure Standarts” paveikto, ieguvumiem un projekta rekomendācijām kūtsmēslu apsaimniekošanai. Turpinājumā Valsts augu aizsardzības dienesta galvenais eksperts Lauris Leitāns stāstīs par kūtsmēslu aprēķinu metodiku, kūtsmēslu analīžu rezultātiem un Latvijas demo saimniecību anketēšanas salīdzinājumu ar citu valstu rezultātiem. Konferences pirmo daļu noslēgs Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors Aldis Kārkliņš ar prezentāciju: “Kūtsmēsli – terminoloģija un to nozīme lauksaimniecībā”.

Konferences otrajā daļā ar kaimiņvalstu pieredzi kūtsēslu apsaimniekošanā dalīsies Igaunijas augu pētniecības institūta pārstāvis Kalvi Tamm, savukārt Lietuvas augu dienesta pārstāvji A.Strukčinskas un E.Cikockaitė stāstīs par prasībām kūtsmēslu izmantošanai un kontrolei Lietuvā. Konferenci noslēgs Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Lopkopības nodaļas vadītāja Silvija Dreijere, klātesošos iepazīstinot ar slaucamo govju ēdināšanas  un barības devu ietekmi uz amonjaka emisijām.

28.novembrī visi interesenti tiek aicināti piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz saimniecībām Zemgalē. Brauciena laikā Zaļenieku pagastā tiks apmeklēta saimniecība “Mežacīruļi” – piemērs, kā apsaimnieko kūtsmēslus un SIA LLU MPS “Vecauce” – divu jaunu objektu – kūtsmēslu lagūnas un teļu novietnes apskate.

Pieteikšanās līdz 22.novembrim  pa tālruni 67027044 vai e-pastā: birojs@zemniekusaeima.lv