Sadarbība

2021. gada 10. februārī tiešsaistes režīmā notika Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) ikgadējā tikšanās ar zemkopības nozares nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, pārrunāti 2020. gada darbības rezultāti un 2021. gada uzdevumi, kā arī paredzamās izmaiņas un aktualitātes VAAD darbības jomās.

Sanāksmes prezentācijas: