Sadarbība

2022. gada 17. februārī tiešsaistes režīmā notika Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) ikgadējā tikšanās ar zemkopības nozares nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, pārrunāti 2021. gada darbības rezultāti un 2022. gada uzdevumi, kā arī paredzamās izmaiņas un aktualitātes VAAD darbības jomās.

VAAD direktors Vents Ezers kā pozitīvu 2021. gada darbības sasniegumu minēja e-indeksa vērtējumu, kurā VAAD starp 114 iestādēm ierindojās desmitniekā. Kopumā VAAD elektronizēti 15 pakalpojumi, no tiem desmit – pērn. “Pie digitālajiem risinājumiem strādājam arī šogad, tas samazina laika patēriņu un administratīvo slogu mūsu klientiem un arī mums kā iestādei. Lielākais uzdevums šajā jomā šogad ir lauksaimniecībā izmantojamo zemju pārvaldības sistēmas izstrāde, kuras ieviešana plānota 2023. gadā kopējās lauksaimniecības politikas jaunā perioda ietvaros. Sistēma nodrošinās visu augsnes apstrādes procesu digitālu uzskaiti”, norāda V.Ezers.

Kā pozitīvu tendenci VAAD direktors atzīmēja sūdzību skaita par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu ievērojamu samazināšanos un secināja, ka rezultātu devis pērn veiktais plašais izskaidrojošais darbs, tajā skaitā arī informatīvās kampaņas “Misija Agronoms” ietvaros.

Kā lielāko VAAD darbību bremzējošo apstākli gan VAAD direktors, gan jomu vadītāji minēja Covid-19 pandēmiju.

Sanāksmes prezentācijas: