Sadarbība

2023. gada 14. februārī notika Valsts augu aizsardzības dienesta ikgadējā tikšanās ar lauksaimnieku un dārzkopju organizāciju pārstāvjiem, pārrunāti 2022. gada darbības rezultāti un 2023. gada uzdevumi, kā arī paredzamās izmaiņas un aktualitātes VAAD darbības jomās.

Sanāksmes prezentācijas: