Pagājušās nedēļas laikā (no 17.06.2024. līdz 21.06.2024.) veiktas 35 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas normatīvo aktu prasību pārbaudes, tajā skaitā, reaģējot uz diviem iedzīvotāju ziņojumiem par iespējamiem AAL lietošanas normatīvo aktu pārkāpumiem. 

Pārbaužu laikā konstatēti pārkāpumi, kad, lietojot AAL, tas nonācis blakus teritorijā, un nav ievērota marķējumā noteiktā prasība par 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.

Turpinās lietas izmeklēšana bišu bojāejas gadījumā

7. jūnijā, saņemot biškopja sūdzību par bišu bojāejas gadījumu Skrundas novadā, VAAD veica pārbaudi un paņēma gan bišu paraugus, gan paraugus no blakus esošā lauku pupu lauka un nosūtīja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” (BIOR) laboratorijām, lai veiktu analīzes AAL atliekvielu noteikšanai.

21. jūnijā no BIOR saņemti bišu un lauku pupu paraugu laboratoriskās testēšanas rezultāti. Lauku pupu paraugā konstatēts acetamiprīds, kas ir vairāku insekticīdu sastāvā. Gan bišu, gan lauku pupu paraugos analīzes uzrāda  darbīgās vielas tiakloprīda klātbūtni, kas liecina, ka lauku pupu laukā lietots ES aizliegts insekticīds, kas, visticamāk, ir bišu bojāejas iemesls. Darbīgā viela tiakloprīds no Eiropas Savienības darbīgo vielu saraksta izņemta kopš 2021.gada.

Pārbaudē zemnieku saimniecībā, kurai pieder lauku pupu lauks, konstatēti pārkāpumi:

  • nav veikta uzskaite par lietotajiem AAL;
  • AAL lietots kultūraugam, kuram tas nav reģistrēts lietošanai;
  • lietoti AAL, neievērojot AAL marķējumā noteikto prasību – lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc plkst. 22.00 un pirms plkst. 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību;
  • lietoti AAL, kas nav reģistrēti Latvijā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu reģistrā.

Saimniecība tiks administratīvi sodīta, kā arī tiks sniegta informācija Lauku atbalsta dienestam lemšanai par atbalsta samazinājumu.

Konfiscēti nelegālie AAL

Saņemot informāciju par sludinājumu platformā Facebook, kurā persona tirgo Latvijā neatļautus AAL mazdārziņu vajadzībām, 20. jūnijā VAAD inspektors Daugavpilī veica pārbaudi un konfiscēja vairākus AAL mazos iepakojumos, kas ievesti no Baltkrievijas. Šogad šis ir jau trešais gadījums, kad interneta vietnēs tiek piedāvāti nelegālie AAL, kopā no tirdzniecības izņemti vairāk nekā 50 dažādu AAL. 2023. gadā bija pieci gadījumi, kad konfiscēti nelegālie AAL, bet 2022. gadā – 11.

VAAD norāda: ja AAL nav reģistrēti Latvijā, tiem nav marķējuma latviešu valodā, tie nav pārbaudīti un nav paredzēti Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Šādu AAL lietošana var radīt vides piesārņojumu, nelabvēlīgu ietekmi uz apstrādātajām kultūrām un cilvēka veselību. Nelegāli AAL ir ļoti bīstami, tāpēc VAAD aicina neiegādāties un nelietot Latvijā nereģistrētus AAL. Lūdzam iedzīvotājiem ziņot par konkrētiem gadījumiem, zvanot uz VAAD uzticības tālruni 67550944.