Augu kaitēkļi un slimības Jaunumi
Kartupeļi un ziņas teksts

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) informē, ka pārtikas kartupeļu ievešanai no Polijas, noteiktas stingrākas prasības nekā no citām Eiropas Savienības (ES) valstīm. Tas saistīts ar augu karantīnas organisma Clavibacter sepedonicus (kartupeļu gaišās gredzenpuves izraisītāja baktērija) plašu izplatību Polijā. Salīdzinoši ar citām ES dalībvalstīm, Polijā gaišo gredzenpuvi pārtikas kartupeļu paraugos konstatē visbiežāk – 4,4% no visiem pārbaudītiem kartupeļiem, vidēji ES – 2,8%.

"Kartupeļi Latvijā šogad auguši slikti un ražas ir maza, tādēļ cilvēki pastiprināti interesējas par iespējām ievest pārtikas kartupeļus no citām valstīm, piemēram, Polijas", situāciju komentē VAAD Augu karantīnas departamenta direktore Gunita Šķupele.

Lai nodrošinātu, ka ar Polijas izaudzētajiem pārtikas kartupeļiem slimība netiek izplatīta citās valstīs, ES līmenī ir noteiktas vairākas papildu prasības kartupeļu tirdzniecībai no Polijas uz citām ES valstīm. Polijas pārtikas kartupeļus citās ES dalībvalstīm drīkst ievest tirgošanai tikai, ja tiem pievienotam sertifikātam, kas apliecina augu karantīnas organisma Clavibacter sepedonicus neesamību un, ja Polijas augu aizsardzības dienests par kartupeļu kravas nosūtīšanu uz konkrēto ES dalībvalsti iepriekš paziņojis tās valsts augu aizsardzības dienestam.

Katrai pārtikas kartupeļu kravai (partijai), kas tiek ievesta Latvijā no Polijas, ir nepieciešams Polijas augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas izsniegts sertifikāts, kas apliecina, ka, veicot laboratorisko testēšanu, šajā pārtikas kartupeļu partijā, nav konstatēts Clavibacter sepedonicus. Tāpat arī par katru uz Latviju vesto pārtikas kartupeļu kravu Polijas augu aizsardzības dienestam laicīgi pirms kravas nosūtīšanas jāinformē VAAD par šādas kartupeļu kravas pārvietošanu.

Ja netiks izpildītas šīs prasības, pārtikas kartupeļus no Polijas Latvijā ievest un tirgot nedrīkst. Par prasības neizpildi, saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 17. pantu VAAD tiesīgs piemērot administratīvo sodu.

Plašāka informācija: