Jaunumi

Lai novērtētu Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) darbu kopumā un sniegto pakalpojumu kvalitāti 2022.gadā, šā gada sākumā klientiem tika nosūtīta un tīmekļvietnē publicēta darba un pakalpojumu kvalitātes novērtējuma aptaujas anketa.