Augsne NorwayGrants Projektu aktualitātes
Teksts ar attēlu, kur VAAD darbinieks ar zondi uz lauka ņem augsnes paraugus, fonā govis.

Norvēģijas finanšu instrumenta projektā “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” viena no aktivitātēm, ko īsteno Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), ir nacionālās oglekļa monitoringa sistēmas izveide. Aktivitātes mērķis ir iegūt informāciju par oglekļa saturu augsnē un izveidot datu bāzi par oglekļa krājumiem augsnē, lai nākotnē šo informāciju varētu izmantot ilgtspējīgas zemes resursu izmantošanas plānošanai un klimata pārmaiņu politikas veidošanai un īstenošanai.

Kopumā projektā plānots ierīkot 200 oglekļa monitoringa punktus.

Šogad ierīkoti 80 oglekļa monitoringa punkti Kurzemē, Zemgalē un Sēlijā esošajos novados proporcionāli lauksaimniecības zemju sadalījumam.

Darbi notika laika posmā no septembra sākuma līdz novembra sākumam.

Katrā punktā paņemti 15 augsnes paraugi trīs dziļumos (0–10 cm, 10–20 cm un 20–40 cm) piecos atkārtojumos. VAAD Agroķīmijas laboratorijā šie augsnes paraugi tika analizēti, nosakot dažādus parametrus, tostarp oglekļa saturu.

Arī 2022. gadā plānots ierīkot 80, bet 2023. gadā – 40 oglekļa monitoringa punktus.

Izsakām pateicību par sadarbību zemes īpašniekiem, kuri atļāva savos laukos ierīkot šos oglekļa monitoringa punktus!

Projekta plānotais budžets ir 1,83 miljoni eiro, ko veido Norvēģijas piešķirtais 1,56 miljoni eiro grantu finansējums un 0,27 miljoni eiro nacionālais līdzfinansējums.

Strādājam kopā zaļai Eiropai! 

Guna Šmitiņa

Daļas vadītāja
guna.smitina [at] vaad.gov.lv