Jaunumi

ES Ziemeļu zonas augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas Vadības komitejas un ekspertu sadarbības sanāksme notiek trīs dienas - no 12. līdz 14. novembrim, tajā piedalās 71 dalībnieks no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas un Islandes.

12. un 13. novembrī paredzētas ekspertu darba grupas, kurās ekspertu līmenī tiek koordinēti ar augu aizsardzības līdzekļu un ar to darbīgo vielu novērtēšanu saistīti jautājumi.

14. novembrī notiks ekspertu tikšanās ar augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju pārstāvjiem, lai skaidrotu normatīvajos aktos noteiktās prasības augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai un reģistrācijai, veicinātu sadarbību un risinātu praksē radušās problēmas.

Šāda mēroga ekspertu klātienes tikšanās notiek reizi divos gados. Iepriekšējā sanāksme Rīgā notika 2013.gadā.