Jaunumi

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) klientu apkalpošana klātienē tiek organizēta tā, lai pēc iespējas samazinātu tiešos kontaktus. Pirms iecerētās vizītes aicinām zvanīt pa tālruni konkrētai struktūrvienībai un vienoties par tās norises laiku.

Korespondence VAAD (Rīgā, Lielvārdes ielā 36) jāatstāj uz pašapkalpošanās galda pie ieejas durvīm no pagalma puses.

Paraugu pieņemšana laboratorijās

Paraugu pieņemšanai pie laboratorijām izvietoti pašapkalpošanās galdi, nepieciešamības gadījumā sazināties telefoniski:
Agroķīmijas laboratorija:   +37128679302
Nacionālā fitosanitārā laboratorija:  +37126645561
Nacionālā sēklu kontroles laboratorija:  +37167112716

VAAD aicina klientus būt atbildīgiem un ievērot visas drošības prasības, lai rūpētos par savu un citu cilvēku veselību!
Aktuālā informācija par Covid-19.