Jaunumi Projektu aktualitātes starptautiski

Valsts augu aizsardzības dienesta direktors Vents Ezers 12.–14. aprīlī Taškentā piedalījās Ārlietu ministrijas organizētā darba vizītē un apmeklēja Uzbekistānas Augu aizsardzības un karantīnas aģentūru.   

Vizītes laikā V.Ezers iepazinās ar Fitosanitārās laboratorijas darbu un pārrunāja iespējamo attīstības sadarbības projektu virzienus fitosanitārās kontroles un risku analīzes jomā, augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu uzraudzības jomā, kā arī augsnes agroķīmiskās izpētes un sistēmu digitalizācijas jautājumos.

Uzbekistānas televīzijas sižets par Latvijas delegācijas vizīti