Jaunumi

Pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) ir uzsācis video semināru un video ziņu gatavošanu. Turpmāk ar videosižetu palīdzību (VAAD videokontā: Youtube / VAAD portāls) skaidrosim aktuālās sezonas tēmas lauksaimniekiem un dārzkopības speciālistiem.

Šobrīd sagatavoti divi videosižeti – seminārs par aktualitātēm augu aizsardzības jomā un ziņojums par kaitīgo organismu lauka monitoringa rezultātiem iepriekšējā nedēļā.

2019. gadā VAAD sagatavojis videosižetu par fitosanitārā sertifikāta saņemšana eksportam vai reeksportam un fitosanitārā sertifikāta pieteikuma aizpildīšanas instruktāžu.