Jaunumi

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) turpina savu darbību, lai nodrošinātu funkciju izpildi, kas saistītas ar pavasara darbiem lauksaimniecībā, augsnes pārbaudēm, augu audzēšanu un eksportēšanu.

VAAD turpina  pārbaudes, paraugu ņemšanu un paraugu pieņemšanu laboratoriskai testēšanai.

Tomēr, pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju, VAAD aicina klientus ļoti rūpīgi izvērtēt VAAD klātienes apmeklējuma nepieciešamību, iespēju robežās izvairīties no tā, izmantot elektronisku vai telefonisku saziņu.

VAAD iestādei adresētos iesniegumus, īpaši iesniegumus atļaujas saņemšanai sēklas (sēklu maisījumu) vai pavairojamā materiāla izmantošanai, kas nav iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi pieņems attālināti,  - rakstot uz  iestādes oficiālo e-pasta adresi, vai izmantojot  pasta starpniecību, vai izmatojot e-latvija iespējas, tādā veidā maksimāli samazinot kontaktus ar klientiem.

Atbildes uz iesniegumiem VAAD sniegs, sazinoties ar katru telefoniski,  elektroniski vai rakstiski.

Informācija par Covid-19 pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.