Vizualizēts attēls

Katru gadu Valsts augu aizsardzības dienests izsaka atzinību zemniekiem, agronomiem, uzņēmējiem, sadarbības partneriem par mūsu kopīgo mērķu sasniegšanu valsts labklājības un izaugsmes veicināšanā. Arī šogad, valsts 104.dzimšanas dienas priekšvakarā, esam pasnieguši atzinības rakstus cilvēkiem, kuru atbalsts mums bijis nozīmīgs šajā gadā. Un tie ir:

Sēklaudzēšanas jomā par atbalstu, sadarbību un jauno e-pakalpojumu aktīvu izmantošanu sēklu sertifikācijā: 

  • SIA  “Ingleby Dobele Agro” produktu menedžeris Elvis Gailums;
  • U. Rubeņa zemnieku saimniecības "ZIEDIŅI" īpašnieki Uģis un Santa Rubeņi;
  • ZS "KOTIŅI" un ZS "SĀBRI" agronome Sanita Baškere;
  • SIA "SAKTAS ZS" agronoms Roberts Mucenieks;
  • SIA "UZVARA-LAUKS" sēklu kvalitātes vadītājs Kaspars Inaps

Fitosanitārās uzraudzības jomā:

  • Agnis Vikštreins no SIA “Rettenmeier Baltic Timber” par sadarbību, izpratni un kopdarbu fitosanitāro prasību ieviešanā koksnes iepakojamā materiāla apstrādes jomā;
  • Edgars Sekste  no SIA “SKONA” par sadarbību, izpratni un kopdarbu fitosanitāro prasību ieviešanā eksporta jomā.

Par atbalstu Latvijas lauksaimniecības popularizēšanā starptautiskā līmenī un par dalīšanos ar savu pieredzi ES attīstības sadarbības projektos:

  • Anda Kanča no SIA “VIDZEMES PUTNIŅI”;
  • Pēteris Heimanis no ZS “Gulbji”.

Par ilggadēju veiksmīgu sadarbību sabiedrības izpratnes veicināšanā valsts fitosanitārās drošības jautājumos:

  • Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošais pētnieks meža entomologs Dr.biol. Agnis Šmits.