Projektu aktualitātes
Interreg logo
Manure standarts logo

 

Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai
(Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions)

Projekta apzīmējums: Kūtsmēslu standarti (MANURE STANDARDS)
Projekta numurs: #R057
Programma: Baltijas jūras reģiona Eiropas Strukturālā programma 2014. – 2020. gadam
Prioritāte: 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība
Specifiskais mērķis: 2.1 Tīri ūdeņi: Palielināt ūdens apsaimniekošanas efektivitāti, lai samazinātu barības un bīstamo vielu ieplūdi Baltijas jūrā un tās reģiona ūdeņos

Kūtsmēsli ir vērtīgs augu barības elementu un organisko vielu avots, taču lauksaimnieciskās darbības rezultātā barības vielu emisijas līmenis Baltijas jūrā ir augsts. Lielākās barības vielu emisijas veido kūtsmēslu izmanotošana. It īpaši tas izteikts reģionos ar lielu lauksaimniecības dzīvnieku īpatsvaru. Tāpēc nepieciešams uzlabot kūtsmēslu izmantošanu.

Politikas veidotājiem, uzraudzības iestādēm, lauksaimniekiem un konsultantiem trūkst vienotu standartu kūtsmēslu kvantitātes un kvalitātes novērtēšanai, to masas un barības elementu zudumu un emisijas aprēķināšanai, kas nodrošinātu vienotus kūtsmēslu izmantošanas sistēmu visās Baltijas jūras reģiona valstīs un dotu nozīmīgu ieguldījumu efektīvai barības vielu pārvaldībai un ilgtspējīgai kūtsmēslu izmantošanai.

Galvenais projekta mērķis ir izveidot jaunu, starptautiski vienotu kūtsmēslu pārvaldības sistēmu, ar kuras palīdzību projekta mērķa grupas (lauksaimnieki, konsultanti, politikas veidotāji un uzraudzības iestādes) spēs uzlabot praktisko kūtsmēslu izmantošanu un nodrošināt ticamus un salīdzināmus datus politikas veidotājiem.

Izstrādātie kūtsmēslu standarti ļaus noteikt kūtsmēslu kvantitāti un kvalitāti, tie saturēs:

  • vienotas vadlīnijas kūtsmēslu paraugu ņemšanai, analīzei un kūtsmēslu pārvaldībai nepieciešamo datu ieguvei;
  • vienotas vadlīnijas un uz  Excel programmatūras bāzes izstrādāta aprēķinu sistēma, kas paredzēta  lauksaimniecības dzīvnieku kūtsmēslu sastāva aprēķiniem saimniecības līmenī.

Papildus tiks izstrādātas rekomendācijas vienotai kūtsmēslu pārvaldībai.

Visas projekta aktivitātes tiks veiktas cieši sadarbojoties projekta partneriem ar asociētajām organizācijām, zinātniekiem, lauksaimniekiem, lauksaimniecības konsultantiem un politikas veidotājiem, ņemot vērā visu mērķa grupu vajadzības.

Vadlīnijas būs publicētas angļu un latviešu valodās. Projekta ietvaros Latvijā tiks organizēti semināri un citi izglītojoši pasākumi, veidotas publikācijas un skaidrojošs videomateriāls.

Vienotas kūtsmēslu pārvaldības sistēmas starptautiska atzīšana ļaus uzlabot kūtsmēslu izmantošanas precizitāti, līdz ar to nodrošinot racionālu augu barības elementu izmantošanu un samazinot to emisiju Baltijas jūrā, vienlaikus nodrošinot kūtsmēslu izmantošanas ekonomisko efektivitāti.

Projektā iesaistītās organizācijas:
19 projektu partneri un 32 asociētās organizācijas no deviņām Baltijas jūras reģiona valstīm.
Latviju projektā pārstāv: Valsts augu aizsardzības dienests un biedrība “Zemnieku saeima”.
Projekta norises periods: 01.10.2017.-30.09.2019. (24 mēneši)
Projekta budžets: Projekts tiek finansēts ar ERAF līdzfinansējumu.

Plašāka informācija projekta mājaslapā, projekta aktualitātes - Twitter lapā.