Sadarbība

2020. gada 11. februārī notika Valsts augu aizsardzības dienesta ikgadējā tikšanās ar lauksaimnieku un dārzkopju organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu VAAD 2019.gada darbības rezultātus un 2020.gada aktualitātes.

Sanāksmes prezentācijas: