Sadarbība

2019. gada 8. februārī notika Valsts augu aizsardzības dienesta ikgadējā tikšanās ar lauksaimnieku un dārzkopju organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu VAAD 2018.gada darbības rezultātus un 2019.gada aktualitātes.

Sanāksmes prezentācijas: