Augu kaitēkļi un slimības Jaunumi

Šonedēļ, 12. maijā, pasaulē atzīmē Starptautisko augu veselības dienu. Lai akcentētu augu veselības nozīmi gan apkārtējā vidē, gan uzņēmējdarbībā, Valsts augu aizsardzības dienests sagatavojis video sižetu par inspektoru veiktajām pārbaudēm un laboratorijas ekspertu darbu.

Sižets TV3 Life raidījumā “Biznesa attīstība”

Eiropas Savienībā noteikts augiem bīstamo organismu saraksts – tie ir vīrusi, baktērijas, sēnes, kas izraisa augu slimības, kaitēkļi, kas, ieviešoties un izplatoties, var radīt lielus zaudējumus ekonomikai un videi. Uzņēmējiem ir jānodrošina noteiktas prasības gan ievedot, gan izvedot augus un augu izcelsmes produkciju. 

VAAD Augu karantīnas departamenta direktore Gunita Šķupele: "Augu veselība ir ļoti svarīga ne tikai augiem, bet arī jebkuram no mums – gan parastiem cilvēkiem, gan tiem, kas nodarbojas ar augu eksportu. Lai varētu attīstīt augu un augu produktu biznesu, ļoti svarīga ir to veselība. Eiropas Savienībā ir izstrādāti noteikumi jeb regula, kurā ir minēts, kādi augu karantīnas organismi nedrīkst valstī būt – tie organismi, kas var bojāt augus un augu produktus. Valsts augu aizsardzības dienests veic pārbaudes, lai zinātu, kāds ir augu un augu produktu fitosanitārais stāvoklis Latvijā. Mūsu inspektori pārbauda kokus un dažādus augus gan mežos, gan stādaudzētavās, gan arī jau gatavu produkciju noliktavās, lai pārliecinātos, ka šiem augiem nav kaitīgo organismu. Svarīgi ir pārbaudīt augu veselību to augšanas laikā – vai tas ir mežā, dārzā, pļavā vai labības laukā - jo visās šajās vietās var attīstīties kukaiņi vai kaitīgie organismi, kas nodara postu augu veselībai."

Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda kravas un izsniedz fitosanitāro sertifikātu, kas apliecina, ka kravā nav saņēmējvalsts noteikto augiem bīstamo organismu.

Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vadītāja vietniece Sanita Maldute: "Nacionālā fitosanitārā laboratorija ir vienīgā laboratorija Latvijā, kas veic karantīnas organismu un regulējamo nekarantīnas organismu testēšanu molekulārās bioloģijas, bakterioloģijas, virusoloģijas, mikoloģijas, entomoloģijas, herboloģijas un helmintoloģijas jomās. Laboratorija ir akreditēta un ir tiesīga un kompetenta veikt testēšanu kopumā ar 27 metodēm. Nacionālā fitosanitārā laboratorija pilda references laboratorijas funkciju, sadarbojas un aktīvi iesaistās Eiropas referenču laboratoriju organizētajās starplaboratoriju salīdzinošajās testēšanās un apmācībās, tādējādi regulāri pierādot savu kompetenci. Esam iesaistīti arī Ziemeļvalstu laboratoriju tīklā, aktīvi piedaloties, apmainoties ar informāciju, pieredzi un risinot dažādus ar testēšanu saistītus jautājumus. Mēs piedalāmies arī starptautiskos projektos, kuros apmācām citu laboratoriju kolēģus."

Valsts augu aizsardzības dienests uzrauga prasību izpildi, lai šie organismi neieviestos un neizplatītos Latvijā. Sargājot augus, sargājam Latviju!