Augsne Jaunumi NorwayGrants
Norvēģijas ekspertu vizītes ietvaros Siguldas novadā tika demonstrēti lauku darbi un paraugu ņemšana

27. oktobrī Norvēģijas finanšu instrumenta projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” vidustermiņa izvērtēšanas vizītē Valsts augu aizsardzības dienestu apmeklēja Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūta (NIBIO) Izpētes un statistikas nodaļas Lauksaimniecības izpētes daļas vadītāja Sīri Svenngora-Stoke (Siri Svendgård-Stokke) un pētniecības vadītājs Jeirs Haralls Stranns (Geir-Harald Strand). Vizītes laikā NIBIO eksperti iepazinās ar līdz šim projektā paveikto – apmeklēja vienu no projektā ierīkotajiem augsnes oglekļa monitoringa tīkla punktiem Siguldas novadā. Šajā punktā tika demonstrēti veicamie lauku darbi un paraugu ņemšana.

Pēc tam eksperti apmeklēja Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratoriju, lai iepazītos ar augsnes paraugu tālāko sagatavošanu un analīzi. Noslēgumā notika tikšanās ar Agroķīmijas departamenta ekspertiem, un tās laikā tika prezentēta jaunizveidotā augsnes oglekļa monitoringa datubāze.

Šī bija viena no vairākām tikšanās reizēm. Noslēgumā NIBIO eksperti sagatavos ziņojumu par projekta ieviešanas gaitu un, ja nepieciešams, sniegs rekomendācijas.

Sadarbības partneri Norvēģijas Grantu klimata un vides 2014.-2021. gada perioda programmas “Klimata pārmainu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktajā projektā "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" realizēšanā ir Zemkopības ministrijaNorvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūts, Latvijas UniversitāteLatvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” un Valsts augu aizsardzības dienests.  

Projekta plānotais budžets ir 1,83 miljoni eiro, ko veido Norvēģijas piešķirtais 1,56 miljoni eiro grantu finansējums un 0,27 miljoni eiro nacionālais līdzfinansējums. 

Strādājam kopā zaļai Eiropai!