Video sižetā Valsts augu aizsardzības dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas vecākais inspektors Vladimirs Bleidels atgādina augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu kārtību:

  • Visām AAL lietošanas iekārtām pārbaudes jāveic reizi trijos gados, savukārt jaunām iekārtām pirmo pārbaudi jāveic pēc pieciem gadiem no iegādes brīža.
  • Pārbaudes tiesīgi veikt tikai sertificēti pārbaudes veicēji.
  • Ja iekārta tiek atzīta par atbilstošu, tai uz tvertnes labajā pusē uzlīmē speciālu uzlīmi.
  • Par neatbilstošas iekārtas lietošanu piemēro naudas sodu robežās no 30 līdz 10 000 eiro.