Video sižetā VAAD Vidzemes reģionālās nodaļas vecākā inspektore Dita Vanaga stāsta par VAAD reakciju, saņemot iedzīvotāju zvanus par augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas noteikumu iespējamu pārkāpumu. Kādas ir prasības, izsmidzinot AAL uz lauka, kādas aizsargjoslas jāievēro, kā nodrošināt apputeksnētāju drošību, kā noteikt vēja ātrumu un kāpēc jāņem augu paraugi.