Augu stiebriņš augsnē ar virsraksta vizualizāciju

2022.gada 4.janvārī apstiprināta Zemkopības ministrijas (ZM) kārtība Nr.1 “Augšņu agroķīmiskās izpētes un izpētes rezultātu novērtēšanas kārtība”, kurā tiek noteikta augšņu agroķīmiskās izpētes un tajā iegūto datu novērtēšanas metodika, lai iegūtu objektīvu informāciju par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni. ZM kārtībā tiek noteiktas prasības augsnes agroķīmiskās izpētes, kā arī laboratorijas darbu veikšanai, augsnes analīžu rezultātu novērtēšanai un augšņu agroķīmiskās izpētes materiālu sagatavošanai, aizstājot ZM 2014. gada 29. augusta kārtību Nr.21 “Augšņu agroķīmiskās izpētes un izpētes rezultātu novērtēšanas kārtība”.