Jaunumi

Šā gada 20. aprīlī Valsts augu aizsardzības dienestu (VAAD) apmeklēja Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

R.Kronbergs iepazinās ar augsnes fizikāli ķīmiskās testēšanas procesiem VAAD Agroķīmijas laboratorijā, ar sēklu kvalitatīvo īpašību novērtēšanu Nacionālajā sēklu kontroles laboratorijā un ar augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo organismu laboratorisko diagnostiku Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā, kā arī pārrunāja VAAD darbības prioritātes un izaicinājumus.

Vizītes laikā R.Kronbergs uzsvēra, ka: “Pašreizējos ģeopolitiskās krīzes apstākļos svarīgi ir nodrošināt valsts funkciju nepārtrauktību, sniedzot atbalstu uzņēmējiem pārtikas ražošanā un eksportā. Valsts augu aizsardzības dienestam ir būtiska loma kvalitatīvas augkopības produkcijas iegūšanā. Mēs varam lepoties ar ekspertu zināšanām un laboratoriju tehnoloģiskajām iespējām, lai novērtētu augsnes auglību un nodrošinātu valsts fitosanitāro kontroli, kā arī sēklu un šķirņu, mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu aprites uzraudzību.”