Jaunumi

Saskaņā ar Mēslošanas līdzekļu aprites likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktu mēslošanas līdzekļu un substrātu ražotājs un ievedējs, kā arī mēslošanas līdzekļu maisījumu gatavotājs katru gadu līdz 31.janvārim Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD) iesniedz ziņas par iepriekšējā gadā tirdzniecībai ražotajiem vai ievestajiem mēslošanas līdzekļiem (ar EK marķējumu vai bez tā) un substrātiem vai sagatavotajiem mēslošanas līdzekļu maisījumiem, norādot mēslošanas līdzekļa un substrāta veidu, nosaukumu un daudzumu.

Lūgums ziņas iesniegt e-pastā: dainis.levans@vaad.gov.lv, izmantojot šādas tabulas:

 

Papildus informācija:
Dainis Levans
VAAD Agroķīmijas departamenta
vecākais inspektors
Tālr. 67550920