Valsts augu aizsardzības dienestā ir trīs laboratorijas.

Nacionālā fitosanitārā laboratorija

Laboratoriskās diagnostikas veikšana, nodrošinot augu, augu produktu, augsnes un kaitēkļu paraugu testēšanu
Skatīt vairāk

Nacionālā sēklu kontroles laboratorija

Sēklu materiāla kvalitātes noteikšana
Skatīt vairāk

Agroķīmijas laboratorija

Augsnes fizikāli ķīmiskā testēšana
Skatīt vairāk