Apkopota pašvaldību iesniegtā informācija par latvāņu ierobežošanas pakalpojumu sniedzējiem

Rīgas plānošanas reģions

Alojas novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Valdis Bārda, tālr. +371 22005598, e-pasts: valdis.barda@aloja.lv
Latvāņu ierobežošanas pakalpojumus sniedz Siguldas novada uzņēmēji.

Carnikava

Kontaktpersona pašvaldībā:
Silamiķele, Tālr. 67993391

P/A “Carnikavas komunālserviss”
Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr. +371 67993705, e-pasts: komunalserviss@carnikava.lv

Engures novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Domes izpilddirektors  -  I.Valers

SIA “Latvānis.lv”
Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris 4-8, Rīga, LV-1050

SIA “Rideļu dzirnavas”
Engures nov., Engures pag., "Rideļu dzirnavas", LV-3113

SIA “Latvānis” (apstrāde ar herbicīdiem)

SIA “Rideļu dzirnavas” (pļaušana).

Ogres novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Vilnis Sirsonis, tālr. +371 65020822, e-pasts: vilnis.sirsonis@ogresnovads.lv
Iveta Štāle, tālr. +371 65071172, e-pasts: iveta.stale@ogresnovads.lv

SIA “PROPLANT”
A.Upīša iela 17b- 87, Valmiera, LV- 4201
Tālr. 29539350

SIA "Rideļu dzirnavas"
Engures novads, Engures pagasts, “Rideļu dzirnavas”, LV – 3113

Ropažu novads

Kontaktpersona pašvaldībā: Nora Puķīte-Babāne, tālr. 20170876, e-pasts: nora.pukite@ropazi.lv

Pašvaldības aģentūra "Saimnieks" kontaktpersona: Atis Senkāms tālr. 26563107, e-pasts: sekretare@saimniekspa.lv

Siguldas novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Ineta Eriksone, tālr. +371 26341991, e-pasts: ineta.eriksone@sigulda.lv

ZS „Kociņi”
Andris Supe
Latvāņu smalcināšana (traktortehnika), latvāņu pļaušana (traktortehnika)
Tālr. +371 29458791, e-pasts: supeandris@inbox.lv

SIA „DGR Serviss”
Latvāņu pļaušana un smalcināšana, latvāņu ķīmiskā ierobežošana.
Tālr. +371 29244301, e-pasts: info@dgrserviss.lv

SIA “MAserviss”
Latvāņu pļaušana-smalcināšana (ar traktortehniku virs 10 ha), latvāņu pļaušana (roku darbs), latvāņu ķīmiskā ierobežošana (ar traktortehniku virs 10 ha un roku darbs).
Tālrunis +371 26346070, e-pasts maserviss@inbox.lv

SIA „MB Grimons”
Latvāņu pļaušana (roku darbs), latvāņu miglošana (roku darbs un ar traktortehniku)
Mikus Bērziņš
Tālr.+371 28883817, e-pasts: berzinumikus@inbox.lv, tīmekļa vietne www.grimons.lv

Siguldas pilsētā - SIA „Jumis”
Latvāņu pļaušana, pļaušana-smalcināšana ar traktortehniku, latvāņu pļaušana ar rokām, latvāņu ķīmiskā ierobežošana.
Tālr. +371 26112288, +371 67972286, e-pasts: info@jumis.lv

SIA „Double-A”
Andrejs Parafiņuks    
Latvāņu pļaušana ar rokām
Tālr. +371 28252118, e-pasts: siadoublea@inbox.lv  

Guntars Īle
Latvāņu pļaušana ar traktortehniku un ar rokām.
Tālr. +371 28600996, e-pasts: guntarsile@inbox.lv

SIA „R9”
Renārs Bedrītis
Latvāņu pļaušana (roku darbs un traktortehnika), latvāņu ķīmiskā ierobežošana (roku darbs).
Tālr. +371 28289417, e-pasts renars.bedritis@inbox.lv

SIA “Proplant”
Latvāņu pļaušana, pļaušana-smalcināšana (ar traktortehniku), latvāņu ķīmiskā ierobežošana (roku darbs un ar traktortehniku).
Tālrunis +371 26376560, e-pasts proplant.sia@gmail.com

SIA “Ozoli Grain”
Latvāņu pļaušana, pļaušana-smalcināšana (ar traktortehniku), latvāņu pļaušana (roku darbs), latvāņu ķīmiskā ierobežošana (roku darbs un ar traktortehniku).
Tālrunis +371 29707726, e-pasts jurissirko@gmail.com

SIA “Eko Latvija”
Latvāņu pļaušana, pļaušana-smalcināšana ar traktortehniku Siguldas novadā.
Tālrunis +371 29790927, e-pasts raitis@ekologisks.lv

Informācija par pakalpojuma sniedzējiem ir pieejama arī Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā “Uzņēmējdarbība”

Olaines novads

Kontakpersona pašvaldībā:
Daina Ozola
Tālr. 28352193, e-pasts: daina.ozola@olaine.lv

AS “Olaines ūdens un siltums”
Tālr.67963102, e-pasts: info@ous.lv

Vidzemes plānošanas reģions

Alūksnes novads

Kontaktpersonas  pašvaldībā:

Anda Klints, tālr. +371 22028275, e-pasts: anda.klints@aluksne.lv

Sildega-Mieriņa, tālr. +371 22028275, e-pasts: madara.sildega@aluksne.lv

Pašvaldības aģentūra “SPODRA”
Brūža iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālr.  +371 64323259

SIA BD BALTIC GROUP
tālr. +371 27775775, e-pasts: latvanis@bdbalticgroup.com
Latvāņu apstrāde ar herbicīdiem (miglošana), pļaušana

Alsviķu pagasts

SIA “Robežnieki AK”
Alūksnes nov., Alsviķu pag., "Robežnieki", LV-4333
Latvāņu ierobežošana izmantojot traktortehniku
Tālr.  +371 26649473

Ādažu novads

SIA "Tehniskais dienests"
Lidoņu iela 15-63, Rīga, LV-1055

Carnikavas novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Zints Varts, tālr. +371 67993428, +371 20237346, e-pasts: zints.varts@carnikava.lv

Pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss"
Tālr. +371 67993705, e-pasts: komunalserviss@carnikava.lv
Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163

Cēsu novads

Kontaktpersonas Cēsu pašvaldībā:
Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Evita Atvara, tālr. +371 26687719, e-pasts:  evija.atvara@cesis.lv
Informācija

Ainavu arhitekte
Signe Ķerpe
tālr. +371 64161815, e-pasts: signe.kerpe@cesis.lv
Informācija par latvāņu ierobežošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumos


Armands Iesalnieks
Latvāņu ķīmiskā ierobežošana, pļaušana, ziedu čemuru nogriešana, rozešu izduršana.
Tālr. +371 26346070, e-pasts: maserviss@inbox.lv

SIA “MB Grimons”
Mikus Bērziņš
Integrētā latvāņu ierobežošana: latvāņu miglošana, pļaušana, ziedkopas nogriešana, rozešu izduršana.
Tālr. +371 28883817, e-pasts: mb@grimons.lv

Z/S “Ķļaviņas”
Aleksejs Stapulionis, tālr. +371 26594306
Latvāņu pļaušana, ķīmiskā ierobežošana ar traktortehniku.

Andris Ošs, tālr. +371 26565958, e-pasts: pauciag@inbox.lv
Latvāņu pļaušana ar traktortehniku.

SIA “RB Meždaris”, tālr. +371 26423234
Intars Bernāts
Latvāņu pļaušana ar trimmeri.

SIA “EV Serviss”, tālr. +371 29138692
Edmunds Vīgants
Latvāņu ķīmiskā ierobežošana, rozešu izduršana, pļaušana (grāvju, krūmāju).

Z/S “Kociņi”
Andris Supe, tālr. +371 29458791, e-pasts: supeandris@inbox.lv
Latvāņu pļaušana ar traktortehniku (krūmu, atvašu), grāvju kopšana.

SIA “Vidzemes lauks”
Kaspars Liepiņš
Latvāņu pļaušana, smalcināšana ar traktortehniku
Tālr. +371 29244301, e-pasts: vidzeme.lauks@gmail.com

SIA “R9”, tālr. +371 28289417
Renārs Bedrītis
Latvāņu pļaušana, latvāņu ķīmiskā ierobežošana ar traktortehniku

SIA 'Proplant"
tālr. +371 26376560, e-pasts: proplant.sia@gmail.com
Integrētā latvāņu ierobežošana, pļaušana, miglošana, ziedkopas nogriešana, rozešu izduršana

Gulbenes novads

SIA „CITY CAMPING”
Renārs Bedrītis
Tālr. +371 28289417, e-pasts: latvanis2000@gmail.com  , renars.bedritis@inbox.lv.

Madonas novads

SIA “Proplant”
Valmiera, Andreja Upīša iela 17B - 87, LV-4201
Tālr. +371 29539350
        
Z/S “Ceļmalas”

Mazsalacas novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Valdis Kampuss, tālr. +371 64207845, e-pasts: valdis.kampuss@mazsalacasnovads.lv

Z/S “Avotiņi”, tālr. +371 29420797
 “Smilgas”, Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads, LV-4241
Latvāņu ķīmiskās un mehāniskās apstrādes metodes

Mālpils novads

PSIA “Norma K”
Mālpils nov., Mālpils, Nākotnes iela 1, LV – 2152
Tālr. +371 67925361

Rūjienas novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Dairis Lācis,  tālr. +371 25662217, e-pasts: dairis.lacis@rujiena.lv

Z/S “Avotiņi”, tālr. +371 29420797
“Smilgas”, Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads, LV-4241
Latvāņu ķīmiskās apstrādes metodes.

Z/S “Šīvari”


Smiltenes novads

SIA "Smiltenes NKUP"
Smiltenes nov., Smiltene, Pils iela 3A, LV-4729
Tālr. +371 64707063

SIA "MB Grimons"
Amatas nov., Drabešu pag., "Kalna Taipas", LV-4139
Tālr. +371 28883817

Valmiera

Kontaktpersona pašvaldībā:
Ilmārs Eglītis, tālr. +371 64207145, e-pasts: ilmars.eglitis@valmiera.lv

SIA“Valmieras Namsaimnieks”     
Latvāņu pļaušana.                                                                                  
Tālr. +371 64224117, +371 29126460, Semināra iela 2A, Valmiera

Zemgales plānošanas reģions

Jelgava

Kontaktpersona pašvaldībā:
Ilze Gamorja, tālr. +371 63084482, ilze.gamorja@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

JPPI “Pilsētsaimniecība”, tālr. +371 63084470,
e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001

Jelgavas novads

SIA “Jelgavas novada KU” - informatīvais tālrunis  8848;

SIA “AKB INDUSTRIAL – tālr.26310288, e-pasts: info@akbindustrial.lv

SIA "KN Grupa" -  kngrupa@inbox.lv,  tālr.29163011​ (kontaktpersona Einārs Liberts)

Jēkabpils

Kontaktpersona pašvaldībā:
Mārīte Breimane, tālr. +371 65207431, +371 26320653, e-pasts. marite.breimane@jekabpils.lv

SIA ”Mārtiņmuiža”, tālr. +371 25915559
Mehāniskās latvāņu ierobežošanas metodes, ķīmiskās apstrādes metodes.
Krustpils nov., Kūku pag., Zīlāni, "Ratnīca", LV-5202

Kontaktpersona - Zane Lapinska, Tālr. +371 65207429
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CITY CAMPING”

Kūku pagasta A.Reinfelda zemnieku saimniecība "Pēteri"

Dobeles novads

SIA „R9” Renārs Bedrītis, Latvāņu ķīmiskā ierobežošana (roku darbs). Tālr. +371 28289417, e-pasts renars.bedritis@inbox.lv

Iecvas novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Baiba Leitlante, tālr. +371 25644393, e-pasts: baiba.leitlante@iecava.lv

SIA “AKB Industrial”

Kuldīgas novads

SIA “Upeskalni AB”
Kontaktpersona: Normunds Feters-Fekters, tālr. +371 25749865.
Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321
Tālr. +371 63348122

Salas novads

Normunda Liģera individuālais komersants
"Dambji", Birži, Salas pagasts, Salas novads, LV-5214,
 Tālr. +371 29366742

Tukuma novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Leonarda Koršunova, tālr.  +371 63107229, e-pasts: leonarda.korsunova@tukums.lv

Pilsētā:
SIA "Clean R"
Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009.
Tālr. +371 67111001

Pagastos:
SIA "Komunālserviss TILDE"
Tukuma nov., Tumes pag., Tume, Pasta iela 1A, LV-3139
Tālr. +371 63193448

Rundāles novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Izpilddirektors Aigars Sietiņš
Tālr. +371 28609107, e-pasts: aigars.sietins@rundale.lv

Individuālā uzņēmēja - Gita Muceniece
Latvāņu pļaušana ar traktortehniku.

Kurzemes plānošanas reģions

Grobiņas novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Inga Ratniece, tālr. +371 29486507, e-pasts

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Grobiņas HES”,
Mehāniskās latvāņu ierobežošanas metodes:
sakņu centra izciršana, ziedu izgriešana.
Sandis Džeriņš, tālr. +371 20453710, e-pasts: grobinashes@gmail.com,

Talsu novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Aija Svarinska, tālr. +371 20218909, e-pasts: aija.svarinska@talsi.lv


SIA "Janvāri"
Talsu nov., Talsi, Brīvības iela 34, LV-3201
Tālr. +371 63291020

SIA "Talsu namsaimnieks"
Talsu nov., Talsi, Ezeru laukums 2, LV-3201
Tālr.  +371 63232150

SIA “MB Grimons” (sadarbība ar vietējām zemnieku saimniecībām)

Tukuma novads

Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde

“AGRO Konsultāciju Centrs”, SIA , “Eglītes”, Džūkstes pagasts

Ventspils

Kontaktpersona pašvaldībā:
J.Rasa, Tālr. 63601198

Pašvaldības iestāde, Komunālā pārvalde’’
Tālr.  +371 63624269, e-pasts: kom.pārvalde@ventspils.lv

SIA ,,AKB INDUSTRIAL’’
Faktiskā adrese  - Riepu iela 12-1, Liepājā

Kandavas novads

SIA “Kandavas ceļi”
Kontaktpersona:
Kandavas novada domes izpilddirektors - Egīls Dude
Tālr. +371 63107365, e-pasts: egils.dude@kandava.lv

Kuldīgas novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
D.Jansone, Tālr. 27025423, e-pasts: dace.jansone@kuldiga.lv

SIA “Upeskalni AB” “Upeskalni”,

Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321
Tālr. +371 63348122, e-pasts: upeskalni@upeskalni.lv

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (Pļaušanas pakalpojumi)
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Latgales plānošanas reģions

Daugavpils

Kontaktpersona pašvaldībā:
Juris Uļjans, tālr. +371 65424144, e-pasts: juris.uljans@dnd.lv

SIA “Labiekārtošana - D”
1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401
Tālr. +371 65420210, e-pasts: info@labiekartosana.lv

A/S “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums
Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-54042
Tālr. +371 65444540, e-pasts: specatu@specatu.lv

 

Daugavpils novada teritorijā pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajās zemēs saimnieciskās darbības veicējs -
Mārtiņš Iesalnieks.

Kontaktpersona: 
Jolanta Bāra, tālr. +371 65422215.


Krustpils novads

Sia”Liepsalas”
Krustpils nov., Kūku pag., "Rasas", LV-5222
Tālr. +371 26866825

Līvānu novads

Sia”Liepsalas”
Krustpils nov., Kūku pag., "Rasas", LV-5222
Tālr. +371 26866825

Ludzas novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Edgars Mekšs, tālr. +371 65707401, e-pasts: dome@ludzaspils.lv

SIA "Agroķīmija"                                                                  
Latvāņu apkarošanas līdzekļu tirdzniecība un latvāņu ķīmiskā ierobežošana.                                                                    
Tālr. +371 65723294, +371 26550405, Stacijas šķērsiela 1, Ludza

Rēzekne

Kontaktpersona pašvaldībā:

Pilsētvides un attīstības pārvaldes
Vides pārvaldības speciāliste
Natālija Siņicina, tālr. +371 64607684, e-pasts: natalija.sinicina@rezekne.lv


SIA “Clean R”
Tālr. +371 67111001

Rēzeknes novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Terēzija Kruste, tālr. +371 64607195 e-pasts: Terezija.Kruste@rezeknesnovads.lv
Ozolaines pagastā - Guntis Kuzmins
Latvāņu pļaušana ar rokām, traktortehniku
Tālr. +371 26668020

Audriņu pagasts

Aleksandrs  Petrovičs                                                                             
Latvānu pļaušana ar rokām, traktortehniku, mulcēšana
Tālr. +371 26224426, e-pasts: agrolimuzins@inbox.lv

Stoļerovas pagasts

Pēteris Karacejevs
Latvāņu pļaušana ar rokām, traktortehniku
Tālr. +371 29491386, e-pasts: peteris.karacejevs@inbox.lv 

Viļānu novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Rēzeknes novada pašvaldības Izpilddirektora vietnieks
Andris Stafeckis
Tālr. +371 28374718

SIA “R9”