Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai persona varētu veikt darbības ar pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem (pārdot, pirkt, lietot augu aizsardzības līdzekļus, kā arī konsultēt pircējus), tai ir sekmīgi jānokārto rakstveida pārbaudījums un jāsaņem atbilstoša apliecība:
• profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība darbībām ar pirmās vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;
• augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;
• augu aizsardzības konsultanta apliecība;
• augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecība.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

  Iesniedzamie dokumenti
  Ja apliecības izsniegšana notiek pie apmācību veicēja:
  • Iesniegums apliecības saņemšanai augu aizsardzības jomā (uz veidlapas)
  • Fotogrāfija 3x4 cm
  Ja apliecības izsniegšana notiek Valsts augu aizsardzības dienestā pēc apmācībām:
  • Iesniegums apliecības saņemšanai augu aizsardzības jomā (uz veidlapas)
  • Fotogrāfija 3x4 cm
  • Apmācību veicēja izsniegta izziņa par attiecīgā apmācību kursa noklausīšanos
  Ja apliecības izsniegšana notiek Valsts augu aizsardzības dienestā bez apmācībām:
  • Iesniegums apliecības saņemšanai augu aizsardzības jomā (uz veidlapas)
  • Fotogrāfija 3x4 cm
  • Izglītības dokumenta kopija, kas apliecina, ka pretendentam ir atbilstoša izglītība apliecības saņemšanai bez apmācībām

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • organizē zināšanu pārbaudījumus (ar apmācībām vai bez tām) un izsniedz apliecības darbībām ar augu aizsardzības līdzekļiem:
  - profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kas strādā ar pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;
  - profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kas strādā ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;
  - augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem;
  - augu aizsardzības līdzekļu pārdevējiem;
  - augu aizsardzības konsultantiem;
  • pieņem lēmumu par apliecības neizsniegšanu, ja persona nav sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 99. un 100.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Klātiene
  • Klients ierodas pie apmācību veicēja, Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā, kārto rakstveida pārbaudījumu un saņem apliecību vai lēmumu par apliecības neizsniegšanu

Plašāka informācija par pakalpojumu pieejama portālā www.latvija.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu