Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorija:
• veic augsnes agroķīmiskās analīzes (iespējams noteikt reakciju (pH), organisko vielu saturu, kustīgo fosforu (P2O5) un kāliju (K2O), apmaiņas magniju (Mg) un kalciju (Ca), kustīgo sēru (S-SO4), boru (B), varu (Cu), mangānu (Mn), cinku (Zn) u. c.);
• izsniedz klientam testēšanas pārskatu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pasts
  • Klients ņem augsnes paraugu un nosūta to pa pastu vai uz "Omniva" pakomātu (Rīgas T/C AKROPOLE Alfa).

  Klātiene
  • Klients ņem augsnes paraugu un nogādā to Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijā.

  Iesniedzamie dokumenti – aizpildīta veidlapa "Pieteikums augsnes analīzēm.

  Parauga ņemšanas prasības:
  • Vienu paraugu var ņemt no platības, kas nav lielāka par 6 ha. Katra platība veido vienu paraugu ņemšanas laukumu.
  • Katru paraugu ņem, ejot pa laukuma garāko diagonāli un veicot 15-20 zondējumus vai rakumus ar lāpstu 20 cm dziļumā. Atsevišķos zondējumos vai rakumos paņemto augsni ievieto spainī, rūpīgi samaisa.
  • No samaisītās augsnes paņem vienu vidējo augsnes paraugu (apmēram 0,5 līdz 1 kg), ko ievieto tīrā traukā (piemēram, plastmasas spainī vai auduma maisiņā). Ja ņem vairākus paraugus, katru paraugu skaidri identificē.
  • Paraugus ņem no viendabīgas augsnes, vienā paraugā nedrīkst apvienot augsni ar atšķirīgu granulometrisko sastāvu (piemēram, smilts un māls), ar dažādu organisko vielu saturu vai no dažādiem augsnes tipiem (piemēram, velēnu karbonātu un podzolētas augsnes).
  • Paraugu nedrīkst ņemt nesen kaļķotā vai mēslotā laukā, paraugu ņem ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc kaļķošanas vai mēslošanas.
  • Paraugs, cik iespējams, nedrīkst saturēt nesadalījušās augu daļas, dzīvnieku atliekas, akmeņus vai citus piemaisījumus.
  • Ja vēlas noteikt augsnes minerālo slāpekli (N/NH4 un N/NO3), jāsazinās ar laboratoriju.

  Sīkāka informācija pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē: https://www.vaad.gov.lv/lv/augsnes-laboratoriska-testesana

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 27.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  E-pasts
  • Klients saņem testēšanas pārskatu uz norādīto e-pasta adresi

  Pasts
  • Klients saņem testēšanas uz norādīto pasta adresi

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijā un saņem analīžu rezultātus

Plašāka informācija par pakalpojumu pieejama portālā www.latvija.lv.

Cenrādis un valsts nodevas

 

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu