Cena
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Latvijas augu šķirņu katalogs ir augu šķirņu saraksts, kurā iekļauto labības, lopbarības augu, eļļas augu un šķiedraugu, biešu, kartupeļu un dārzeņu šķirņu sēklas atļauts sertificēt un pārbaudīt, un pārdot saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem.
Šķirni iekļauj katalogā, ja:
1) tā atzīta par atšķirīgu, viendabīgu un stabilu;
2) tās nosaukums atbilst Starptautiskās jauno augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) un Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām;
3) pēc šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas tā atzīta par atbilstošu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Lai augu šķirni iekļautu Latvijas augu šķirņu katalogā, persona iesniedz iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi.
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus.

  Iesniedzamie dokumenti:
  1. Aizpildīta veidlapa "Iesniegums šķirnes iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā".
  2. Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis).
  3. Informācija par valsts nodevas samaksas datumu.
  4. Ja ir veikta šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaude:
  - šķirnes pārbaudes pārskats;
  - šķirnes apraksts, ko izsniegusi institūcija, kas veikusi šķirnes pārbaudi, vai apstiprināta šķirnes apraksta kopija.
  5. Ja nav veikta šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaude – šķirnes tehniskā anketa saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  6. Par kartupeļu šķirni, kas ir izturīga pret kartupeļu cistu nematodi vai vēzi, – attiecīgas institūcijas apliecinājums par šķirnes izturību pret kartupeļu cistu nematodi un par izturību pret kartupeļu vēzi.

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • pieņem lēmumu par iesnieguma šķirnes iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā reģistrāciju.

 2. Valsts nodevas samaksa
  Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva 17,07 EUR saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumu Nr.1026 “Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā” 2.3.apakšpunktu.

  Rekvizīti valsts nodevas samaksai
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas Nr. 90000050138
  Konta Nr. LV37TREL1060160919900
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22
  Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
  Mērķis: Par šķirnes iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā

 3. Pakalpojuma saņemšana
  E-pasts
  • Klients saņem paziņojumu par iesnieguma reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu uz norādīto e-pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi.

  Pasts
  • Klients saņem paziņojumu par iesnieguma reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu uz norādīto pasta adresi.

Plašāka informācija par pakalpojumu pieejama portālā www.latvija.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Liena Jaunzeme

Liena Jaunzeme

Departamenta direktore
liena.jaunzeme [at] vaad.gov.lv