Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Valsts augu aizsardzības dienesta oficiālo tīmekļvietni https://www.vaad.gov.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Tīmekļvietne https://www.vaad.gov.lv daļēji atbilst turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvo tekstu, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju, nevar piekļūt infomācijai.
  • Dažos gadījumos kontaktinformācija ir izvietota tabulās, kas var sarežģīt satura uztveramību cilvēkiem, kas izmanto ekrānlasītāju.
  • Attēlu galerijas navigācijā izmantoti balti burti uz pelēka fona, kas neveido pietiekamu kontrastu.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 15.01.2020. Izvērtēšanu veica Valsts augu aizsardzības dienests.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības alternatīvas

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Zvaniet: 67027406

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 14 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbild Stratēģijas un metodoloģijas departaments. 

Rakstiet sabiedrisko attiecību speciālistei Dacei Ūdrei, e-pasts: dace.udre@vaad.gov.lv.

Zvaniet: 26425173

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 25.01.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja: Modris Frikmanis, Stratēģijas un un metodoloģijas departamenta direktors.