Statuss:
Noslēdzies
Interreg logo

Programmas "Baltijas jūras reģiona Eiropas Strukturālā programma 2014. – 2020. gadam" projekts Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai
(Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions)

27.11.2019. Projekta noslēguma konferences prezentācijas:

12.08.2018. semināra Upsalā L.Leitāna prezentācijas: