Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienests
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000042982
Bankas konts: LV47TREL2160320005000
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22

Rekvizīti valsts nodevu samaksai

Saņēmēja nosaukums: Valsts kase
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000050138
Bankas konts: LV37TREL1060160919900
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai

Saņēmēja nosaukums: Valsts kase
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000050138
Bankas konts: LV85TREL1060160929900
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.2.9.9.

Ievērībai! Administratīvā pārkāpuma procesā piemēroto naudas sodu, piespiedu naudu, atlīdzināmos procesuālos izdevumus un zaudējumus dabas resursiem var pārbaudīt un samaksāt portālā www.latvija.lv, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izstrādāto e-pakalpojumu „Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa”.

Naudas sodiem:

Saņēmēja nosaukums: Valsts kase
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000050138
Bankas konts: LV78TREL1060001019900
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22

Ieņēmumu klasifikācijas kods: 10.1.9.9.

Procesuālajiem izdevumiem:

Saņēmēja nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienests
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000042982
Bankas konts: LV47TREL2160320005000
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22