Noteikto sugu sēklām pievieno augu pases, kas apliecina, ka audzēšanas un sēklas ražošanas laikātika veiktas pārbaudes un atklāts, ka tās ir brīvas no slimībām un kaitēkļiem, kas būtiski ietekmē ražu un nodara nopietnus postījumus nozarei.