Cena
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā iekļauj Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumu Nr.16 1.pielikumā minētās augļu koku un ogulāju ģinšu un sugu, kā arī starpsugu hibrīdu šķirnes, ja tās atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

  Iesniedzamie dokumenti
  Šķirnes iekļaušanai Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā:
  • Šķirnei, kurai ir veikta šķirnes pārbaude:
  - šķirnes pārbaudes tehniskā anketa
  - šķirnes oficiālais apraksts
  - šķirnes pārbaudes galarezultāta ziņojums, ko izsniegusi pārbaudes institūcija, kura veikusi šķirnes pārbaudi
  • Šķirnei, kurai nav veikta šķirnes pārbaude un kura ir bijusi tirdzniecībā līdz 2012.gada 30.septembrim:
  - šķirnes apraksts, kurā ietvertas šķirnei raksturīgās pazīmes un to izpausmes, kā arī informācija par apraksta sagatavotāju
  - šķirnes apraksta publikācijas kopija, norādot izdevuma bibliogrāfiskos datus
  - informācija, kas apliecina, ka šķirne ir bijusi tirdzniecībā līdz 2012.gada 30.septembrim (piemēram, kopiju publiski pieejamai informācijai par konkrētās šķirnes tirdzniecību vai jebkura cita veida pierādījumus par šķirnes tirdzniecību)
  • Atļauja, kas izdota ģenētiski modificētas šķirnes izplatīšanai tirgū saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificētu organismu apriti
  * Par Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā iekļautu šķirni vai šķirni, kas ir bijusi iekļauta reģistrā, iesniedz tikai iesniegumu

  Šķirnes uzturēšanas termiņa pagarināšanai Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā:
  • Iesniegums par nepieciešamību pagarināt šķirnes uzturēšanas termiņu Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā
  • Informācija, ka ir pieejams pavairošanas materiāls

  Šķirnes svītrošanai no Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta:
  • Iesniegums par šķirnes svītrošanu no Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • pārbauda šķirnes nosaukumu (jaunai šķirnei) vai salīdzina šķirnes nosaukumu un tā sinonīmus (šķirnei, kurai nav veikta šķirnes pārbaude un kura bijusi tirdzniecībā līdz 2012.gada 30.septembrim);
  • pārbauda šķirnes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  • pieņem lēmumu par šķirnes iekļaušanu Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā;
  vai
  • pieņem lēmumu par šķirnes uzturēšanas termiņa pagarināšanu Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā;
  vai
  • pieņem lēmumu par šķirnes svītrošanu no Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta.

 2. Valsts nodevas samaksa
  Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva
  saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumu Nr. 1026 “Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā” 2.3. vai 2.5. apakšpunktu.

  Valsts nodevas apmērs:
  • par šķirnes iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā 17,07 EUR;
  • par šķirnes uzturēšanas termiņa pagarināšanu Latvijas augu šķirņu katalogā 17,07 EUR.
  Par šķirnes svītrošanu no Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta valsts nodeva nav jāmaksā.

  Rekvizīti valsts nodevas samaksai
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas Nr. 90000050138
  Konta Nr. LV37TREL1060160919900
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22
  Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
  Mērķis: Par šķirnes iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā
  vai
  Par šķirnes uzturēšanas termiņa pagarināšanu Latvijas augu šķirņu katalogā

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Šķirnes iekļaušana Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā vai svītrošana no saraksta

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Liena Jaunzeme

Liena Jaunzeme

Departamenta direktore
liena.jaunzeme [at] vaad.gov.lv