Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 559 "Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi" 12. punktu valstspilsētas pašvaldība vai novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība), ņemot vērā VAAD Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas datus, apstiprina attiecīgās teritorijas latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu pieciem gadiem un līdz plāna uzsākšanas gada 1. aprīlim publicē to savā tīmekļvietnē.

Ierobežošanas veiksmīgai noritei Augu aizsardzības likuma 181 panta sestās daļas trešais apakšpunkts pašvaldībām nosaka nepieciešamību veikt pasākumu organizēšanu un koordinēšanu.  Iepriekš minēto noteikumu 17.punkts nosaka pienākumu veikt ierobežošanas pasākumus īpašnieka vietā, ja persona pati neveic vai nav ar iesniegumu informējusi par plānotajiem ierobežošanas pasākumiem. Zemes īpašnieks vai valdītājs sedz izdevumus par ierobežošanas pasākumiem, ja pašvaldība tos veic viņa vietā.

VAAD kā atbildīgais par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas monitoringu un uzraudzību, kā arī datu un informācijas nodrošināšanu, lai noskaidrotu situāciju pašvaldībās, veica aptauju, jautājot par VAAD nodrošināto datu lietošanu, uzraudzības, plānošanas un ierobežošanas organizēšanas veikšanu. Pēdējos aktuālākos rezultātus skatiet šeit:

Alūksnes novada Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 2021.- 2025. gadam

Informācija par latvāņu apkarošanu Augšdaugavas novadā

Latvāņu ierobežošanas plāns Cēsu novadā 

Dobeles novada teritorijas plānojumam 2013.–2025.gadam

Par latvāņu apkarošanu Gulbenes novada pašvaldībā

Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns (2.6 Epifitotijas)

Kocēnu novads "Latvāņa izplatības ierobežošana"

Ķekavas novada latvāņu ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns

Informācija par latvāņu apkarošanu Krāslavas novadā

Informācija par plānu latvāņu ierobežošanai Kuldīgas novadā

Liepājas pilsētas domes lēmums Nr. 48/3 "Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020.–2025. gadam"

Informācija par latvāņu apkarošanu Limbažu novadā

Informācija par latvāņu apkarošanu Ludzas novadā

Latvāņu ierobežošanas plāns Madonas novadā

Ogres novada Latvāņu ierobežošanas pasākumu plāns

Olaines novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns (3.1.9. Epifitotijas)

Rēzeknes novada pašvaldības atbalsts cīņai pret latvāni

Rīgas domes lēmums "Par invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna 2021.–2025. gadam un darbības plāna invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ierobežošanas pasākumu organizēšanai un koordinēšanai apstiprināšanu"

Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns Salaspils novadā 2022.-2026. gadiem

Saldus novada pašreizējās situācijas raksturojums (2.5 Klimata pārmaiņas)

Siguldas novada "Latvāņu ierobežošana"

Smiltenes novada Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns 2020.-2030.gadam (2.11. Invazīvo sugu apkarošana)

Tukuma novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plāns 2020.-2030. gadam

Tukuma novada latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 2022.-2026. gadam

Valkas novada noteikumi "Par kārtību, kādā nosaka latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu ar latvāni invadētajās pašvaldībai piederošajās vai  iekrītošajās, iznomātajās zemes vienībās Valkas novadā"

Valmieras novads "Latvāņu apkarošana"

Bijušā Vecpiebalgas novada teritorijas Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas plāns 2020.-2025. gadam

Latvāņu izplatības ierobežošanai var slēgt līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, kas to veiks valdītāja vietā, ja īpašnieks vai valdītājs pats to neveic. Šajā sadaļā vienkopus atradīsiet pašvaldībās esošos ierobežošanas veicējus un kontaktpersonu pašvaldībā:

Rīgas plānošanas reģions

Alojas novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Valdis Bārda, tālr. +371 22005598, e-pasts: valdis.barda@aloja.lv
Latvāņu ierobežošanas pakalpojumus sniedz Siguldas novada uzņēmēji.

Carnikava

Kontaktpersona pašvaldībā:
Silamiķele, tālr. 67993391

P/A “Carnikavas komunālserviss”
Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālr. +371 67993705, e-pasts: komunalserviss@carnikava.lv

Engures novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Domes izpilddirektors I.Valers

SIA “Latvānis.lv”
Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris 4-8, Rīga, LV-1050

SIA “Rideļu dzirnavas”
"Rideļu dzirnavas", Engures pag., Engures nov., LV-3113

SIA “Latvānis” (apstrāde ar herbicīdiem)

SIA “Rideļu dzirnavas” (pļaušana).

Ogres novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Vilnis Sirsonis, tālr. +371 65020822, e-pasts: vilnis.sirsonis@ogresnovads.lv
Iveta Štāle, tālr. +371 65071172, e-pasts: iveta.stale@ogresnovads.lv

SIA “PROPLANT”
A.Upīša iela 17B-87, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālr. 29539350

SIA "Rideļu dzirnavas"
"Rideļu dzirnavas", Engures pag., Engures nov., LV-3113

Ropažu novads

Kontaktpersona pašvaldībā: Nora Puķīte-Babāne, tālr. 20170876, e-pasts: nora.pukite@ropazi.lv

Pašvaldības aģentūra "Saimnieks" kontaktpersona: Atis Senkāms, tālr. 26563107, e-pasts: sekretare@saimniekspa.lv

Siguldas novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Ineta Eriksone, tālr. +371 26341991, e-pasts: ineta.eriksone@sigulda.lv

ZS „Kociņi”
Andris Supe
Latvāņu smalcināšana (traktortehnika), latvāņu pļaušana (traktortehnika)
Tālr. +371 29458791, e-pasts: supeandris@inbox.lv

SIA „DGR Serviss”
Latvāņu pļaušana un smalcināšana, latvāņu ķīmiskā ierobežošana
Tālr. +371 29244301, e-pasts: info@dgrserviss.lv

SIA “MAserviss”
Latvāņu pļaušana-smalcināšana (ar traktortehniku virs 10 ha), latvāņu pļaušana (roku darbs), latvāņu ķīmiskā ierobežošana (ar traktortehniku virs 10 ha un roku darbs)
Tālrunis +371 26346070, e-pasts maserviss@inbox.lv

SIA "MB Grimons"
Latvāņu pļaušana (roku darbs), latvāņu miglošana (roku darbs un ar traktortehniku)
Mikus Bērziņš
Tālr.+371 28883817, e-pasts: berzinumikus@inbox.lv, tīmekļa vietne www.grimons.lv

Siguldas pilsētā – SIA "Jumis"
Latvāņu pļaušana, pļaušana-smalcināšana ar traktortehniku, latvāņu pļaušana ar rokām, latvāņu ķīmiskā ierobežošana.
Tālr. +371 26112288, +371 67972286, e-pasts: info@jumis.lv

SIA „Double-A”
Andrejs Parafiņuks    
Latvāņu pļaušana ar rokām
Tālr. +371 28252118, e-pasts: siadoublea@inbox.lv  

Guntars Īle
Latvāņu pļaušana ar traktortehniku un ar rokām
Tālr. +371 28600996, e-pasts: guntarsile@inbox.lv

SIA „R9”
Renārs Bedrītis
Latvāņu pļaušana (roku darbs un traktortehnika), latvāņu ķīmiskā ierobežošana (roku darbs)
Tālr. +371 28289417, e-pasts renars.bedritis@inbox.lv

SIA “Proplant”
Latvāņu pļaušana, pļaušana-smalcināšana (ar traktortehniku), latvāņu ķīmiskā ierobežošana (roku darbs un ar traktortehniku)
Tālrunis +371 26376560, e-pasts proplant.sia@gmail.com

SIA “Ozoli Grain”
Latvāņu pļaušana, pļaušana-smalcināšana (ar traktortehniku), latvāņu pļaušana (roku darbs), latvāņu ķīmiskā ierobežošana (roku darbs un ar traktortehniku)
Tālrunis +371 29707726, e-pasts jurissirko@gmail.com

SIA “Eko Latvija”
Latvāņu pļaušana, pļaušana-smalcināšana ar traktortehniku Siguldas novadā
Tālrunis +371 29790927, e-pasts raitis@ekologisks.lv

Informācija par pakalpojuma sniedzējiem ir pieejama arī Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā “Uzņēmējdarbība”

Olaines novads

Kontakpersona pašvaldībā:
Daina Ozola
Tālr. 28352193, e-pasts: daina.ozola@olaine.lv

AS “Olaines ūdens un siltums”
Tālr.67963102, e-pasts: info@ous.lv

Vidzemes plānošanas reģions

Alūksnes novads

Kontaktpersonas pašvaldībā:

Anda Klints, tālr. +371 22028275, e-pasts: anda.klints@aluksne.lv

Sildega-Mieriņa, tālr. +371 22028275, e-pasts: madara.sildega@aluksne.lv

Pašvaldības aģentūra “SPODRA”
Brūža iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālr.  +371 64323259

SIA BD BALTIC GROUP
tālr. +371 27775775, e-pasts: latvanis@bdbalticgroup.com
Latvāņu apstrāde ar herbicīdiem (miglošana), pļaušana

Alsviķu pagasts

SIA “Robežnieki AK”
"Robežnieki", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333
Latvāņu ierobežošana, izmantojot traktortehniku
Tālr.  +371 26649473

Ādažu novads

SIA "Tehniskais dienests"
Lidoņu iela 15-63, Rīga, LV-1055

Carnikavas novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Zints Varts, tālr. +371 67993428, +371 20237346, e-pasts: zints.varts@carnikava.lv

Pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss"
Tālr. +371 67993705, e-pasts: komunalserviss@carnikava.lv
Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163

Cēsu novads

Kontaktpersonas Cēsu pašvaldībā:
Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Evita Atvara, tālr. +371 26687719, e-pasts:  evija.atvara@cesis.lv
Informācija

Ainavu arhitekte
Signe Ķerpe
tālr. +371 64161815, e-pasts: signe.kerpe@cesis.lv
Informācija par latvāņu ierobežošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumos

Armands Iesalnieks
Latvāņu ķīmiskā ierobežošana, pļaušana, ziedu čemuru nogriešana, rozešu izduršana
Tālr. +371 26346070, e-pasts: maserviss@inbox.lv

SIA “MB Grimons”
Mikus Bērziņš
Integrētā latvāņu ierobežošana: latvāņu miglošana, pļaušana, ziedkopas nogriešana, rozešu izduršana
Tālr. +371 28883817, e-pasts: mb@grimons.lv

Z/S “Kļaviņas”
Aleksejs Stapulionis, tālr. +371 26594306
Latvāņu pļaušana, ķīmiskā ierobežošana ar traktortehniku

Andris Ošs, tālr. +371 26565958, e-pasts: pauciag@inbox.lv
Latvāņu pļaušana ar traktortehniku

SIA “RB Meždaris”, tālr. +371 26423234
Intars Bernāts
Latvāņu pļaušana ar trimmeri

SIA “EV Serviss”, tālr. +371 29138692
Edmunds Vīgants
Latvāņu ķīmiskā ierobežošana, rozešu izduršana, pļaušana (grāvju, krūmāju)

Z/S “Kociņi”
Andris Supe, tālr. +371 29458791, e-pasts: supeandris@inbox.lv
Latvāņu pļaušana ar traktortehniku (krūmu, atvašu), grāvju kopšana

SIA “Vidzemes lauks”
Kaspars Liepiņš
Latvāņu pļaušana, smalcināšana ar traktortehniku
Tālr. +371 29244301, e-pasts: vidzeme.lauks@gmail.com

SIA “R9”, tālr. +371 28289417
Renārs Bedrītis
Latvāņu pļaušana, latvāņu ķīmiskā ierobežošana ar traktortehniku

SIA 'Proplant"
tālr. +371 26376560, e-pasts: proplant.sia@gmail.com
Integrētā latvāņu ierobežošana, pļaušana, miglošana, ziedkopas nogriešana, rozešu izduršana

Gulbenes novads

SIA „CITY CAMPING”
Renārs Bedrītis
Tālr. +371 28289417, e-pasts: latvanis2000@gmail.com, renars.bedritis@inbox.lv

Madonas novads

SIA “Proplant”
Andreja Upīša iela 17B - 87, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālr. +371 29539350
        
Z/S “Ceļmalas”

Mazsalacas novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Valdis Kampuss, tālr. +371 64207845, e-pasts: valdis.kampuss@mazsalacasnovads.lv

Z/S “Avotiņi”, tālr. +371 29420797
 “Smilgas”, Vilpulkas pag., Rūjienas nov., LV-4241
Latvāņu ķīmiskā un mehāniskā apstrāde

Mālpils novads

PSIA “Norma K”
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152
Tālr. +371 67925361

Rūjienas novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Dairis Lācis, tālr. +371 25662217, e-pasts: dairis.lacis@rujiena.lv

Z/S “Avotiņi”, tālr. +371 29420797
“Smilgas”, Vilpulkas pag., Rūjienas nov., LV-4241
Latvāņu ķīmiskā apstrāde

Z/S “Šīvari”

Smiltenes novads

SIA "Smiltenes NKUP"
Pils iela 3A, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālr. +371 64707063

SIA "MB Grimons"
"Kalna Taipas", Drabešu pag., Amatas nov., LV-4139
Tālr. +371 28883817

Valmiera

Kontaktpersona pašvaldībā:
Ilmārs Eglītis, tālr. +371 64207145, e-pasts: ilmars.eglitis@valmiera.lv

SIA“Valmieras Namsaimnieks”     
Latvāņu pļaušana                                                                             
Tālr. +371 64224117, +371 29126460, Semināra iela 2A, Valmiera, Valmieras nov.

Zemgales plānošanas reģions

Jelgava

Kontaktpersona pašvaldībā:
Ilze Gamorja, tālr. +371 63084482, ilze.gamorja@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

JPPI “Pilsētsaimniecība”, tālr. +371 63084470,
e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV-3001

Jelgavas novads

SIA “Jelgavas novada KU” – informatīvais tālrunis  8848;

SIA “AKB INDUSTRIAL – tālr.26310288, e-pasts: info@akbindustrial.lv

SIA "KN Grupa" –  kngrupa@inbox.lv,  tālr.29163011​ (kontaktpersona Einārs Liberts)

Jēkabpils

Kontaktpersona pašvaldībā:
Mārīte Breimane, tālr. +371 65207431, +371 26320653, e-pasts. marite.breimane@jekabpils.lv

SIA ”Mārtiņmuiža”, tālr. +371 25915559
Mehāniskās latvāņu ierobežošanas metodes, ķīmiskās apstrādes metodes
"Ratnīca", Zīlāni, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5202

Kontaktpersona – Zane Lapinska, tālr. +371 65207429
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CITY CAMPING”

Kūku pagasta A.Reinfelda zemnieku saimniecība "Pēteri"

Dobeles novads

SIA „R9” Renārs Bedrītis, Latvāņu ķīmiskā ierobežošana (roku darbs). Tālr. +371 28289417, e-pasts renars.bedritis@inbox.lv

Iecavas novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Baiba Leitlante, tālr. +371 25644393, e-pasts: baiba.leitlante@iecava.lv

SIA “AKB Industrial”

Kuldīgas novads

SIA “Upeskalni AB”
Kontaktpersona: Normunds Feters-Fekters, tālr. +371 25749865.
Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321
Tālr. +371 63348122

Jēkabpils novads

Normunda Liģera individuālais komersants
"Dambji", Birži, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5214
Tālr. +371 29366742

Tukuma novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Leonarda Koršunova, tālr.  +371 63107229, e-pasts: leonarda.korsunova@tukums.lv

Pilsētā:
SIA "Clean R"
Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009
Tālr. +371 67111001

Pagastos:
SIA "Komunālserviss TILDE"
Pasta iela 1A, Tume, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139
Tālr. +371 63193448

Rundāles novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Izpilddirektors Aigars Sietiņš
Tālr. +371 28609107, e-pasts: aigars.sietins@rundale.lv

Individuālā uzņēmēja Gita Muceniece
Latvāņu pļaušana ar traktortehniku

Kurzemes plānošanas reģions

Grobiņas novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Inga Ratniece, tālr. +371 29486507, e-pasts

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Grobiņas HES”
Mehāniskās latvāņu ierobežošanas metodes: sakņu centra izciršana, ziedu izgriešana
Sandis Džeriņš, tālr. +371 20453710, e-pasts: grobinashes@gmail.com,

Talsu novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Aija Svarinska, tālr. +371 20218909, e-pasts: aija.svarinska@talsi.lv

SIA "Janvāri"
Brīvības iela 34, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālr. +371 63291020

SIA "Talsu namsaimnieks"
Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālr.  +371 63232150

SIA “MB Grimons” (sadarbība ar vietējām zemnieku saimniecībām)

Tukuma novads

Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde

“AGRO Konsultāciju Centrs”, SIA , “Eglītes”, Džūkstes pagasts

Ventspils

Kontaktpersona pašvaldībā:
J.Rasa, Tālr. 63601198

Pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde’’
Tālr.  +371 63624269, e-pasts: kom.pārvalde@ventspils.lv

SIA ,,AKB INDUSTRIAL’’
Faktiskā adrese – Riepu iela 12-1, Liepāja

Kandavas novads

SIA “Kandavas ceļi”
Kontaktpersona:
Kandavas novada domes izpilddirektors Egīls Dude
Tālr. +371 63107365, e-pasts: egils.dude@kandava.lv

Kuldīgas novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
D.Jansone, tālr. 27025423, e-pasts: dace.jansone@kuldiga.lv

SIA “Upeskalni AB”

“Upeskalni”, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321
Tālr. +371 63348122, e-pasts: upeskalni@upeskalni.lv

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (pļaušanas pakalpojumi)
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Latgales plānošanas reģions

Daugavpils

Kontaktpersona pašvaldībā:
Juris Uļjans, tālr. +371 65424144, e-pasts: juris.uljans@dnd.lv

A/S “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums
Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-54042
Tālr. +371 65444540, e-pasts: specatu@specatu.lv

Daugavpils novada teritorijā pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajās zemēs – saimnieciskās darbības veicējs
Mārtiņš Iesalnieks

Kontaktpersona: 
Jolanta Bāra, tālr. +371 65422215.

Krustpils novads

SIA ”Liepsalas”
"Rasas", Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222
Tālr. +371 26866825

Līvānu novads

SIA ”Liepsalas”
"Rasas", Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222
Tālr. +371 26866825

Ludzas novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Edgars Mekšs, tālr. +371 65707401, e-pasts: dome@ludzaspils.lv

SIA "Agroķīmija"                                                                  
Latvāņu apkarošanas līdzekļu tirdzniecība un latvāņu ķīmiskā ierobežošana                                                                   
Tālr. +371 65723294, +371 26550405, Stacijas šķērsiela 1, Ludza, Ludzas nov.

Rēzekne

Kontaktpersona pašvaldībā:

Pilsētvides un attīstības pārvaldes
vides pārvaldības speciāliste
Natālija Siņicina, tālr. +371 64607684, e-pasts: natalija.sinicina@rezekne.lv

SIA “Clean R”
Tālr. +371 67111001

Rēzeknes novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Terēzija Kruste, tālr. +371 64607195 e-pasts: Terezija.Kruste@rezeknesnovads.lv
Ozolaines pagastā – Guntis Kuzmins
Latvāņu pļaušana ar rokām, traktortehniku
Tālr. +371 26668020

Audriņu pagasts

Aleksandrs  Petrovičs                                                                             
Latvāņu pļaušana ar rokām, traktortehniku, mulčēšana
Tālr. +371 26224426, e-pasts: agrolimuzins@inbox.lv

Stoļerovas pagasts

Pēteris Karacejevs
Latvāņu pļaušana ar rokām, traktortehniku
Tālr. +371 29491386, e-pasts: peteris.karacejevs@inbox.lv 

Viļānu novads

Kontaktpersona pašvaldībā:
Rēzeknes novada pašvaldības Izpilddirektora vietnieks
Andris Stafeckis
Tālr. +371 28374718

SIA “R9”