Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 559 "Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi" 12. punktu valstspilsētas pašvaldība vai novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība), ņemot vērā VAAD Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas datus, apstiprina attiecīgās teritorijas latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu pieciem gadiem un līdz plāna uzsākšanas gada 1. aprīlim publicē to savā tīmekļvietnē.

Ierobežošanas veiksmīgai noritei Augu aizsardzības likuma 181 panta sestās daļas trešais apakšpunkts pašvaldībām nosaka nepieciešamību veikt pasākumu organizēšanu un koordinēšanu.  Iepriekš minēto noteikumu 17.punkts nosaka pienākumu veikt ierobežošanas pasākumus īpašnieka vietā, ja persona pati neveic vai nav ar iesniegumu informējusi par plānotajiem ierobežošanas pasākumiem. Zemes īpašnieks vai valdītājs sedz izdevumus par ierobežošanas pasākumiem, ja pašvaldība tos veic viņa vietā.

VAAD kā atbildīgais par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas monitoringu un uzraudzību, kā arī datu un informācijas nodrošināšanu, lai noskaidrotu situāciju pašvaldībās, veica aptauju, jautājot par VAAD nodrošināto datu lietošanu, uzraudzības, plānošanas un ierobežošanas organizēšanas veikšanu. Pēdējos aktuālākos rezultātus skatiet šeit:

Alūksnes novads -  Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 2021.- 2025. gadam

Augšdaugavas novads - Informācija par latvāņu apkarošanu

Cēsu novads - Latvāņu ierobežošanas plāns

Dobeles novads -  teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam

Gulbenes novads - Latvāņu apkarošana Gulbenes novadā

Jelgavas novads - Jelgavas novada pašvaldības Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna 2023.-2027. gadam

Jūrmala - Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns (2.6 Epifitotijas)

Ķekavas novads -  latvāņu ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns

Krāslavas novads - Informācija par latvāņu apkarošanu

Kuldīgas novads - Kuldīgas novada domes lēmums par  “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2021.-2025. gadam” apstiprināšanu

Liepājas valstspilsēta -  "Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāns 2020.–2025. gadam"

  Limbažu novads - Informācija par latvāņu apkarošanu

  Ludzas novads - Informācija par latvāņu apkarošanu

  Madonas novads - Latvāņu ierobežošanas plāns

  Ogres novads -  Latvāņu ierobežošanas pasākumu plāns

  Olaines novads - sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns (3.1.9. Epifitotijas)

  Preiļu novads - Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns Preiļu novadā 2024.-2029. gadam

  Rēzeknes novads -  pašvaldības atbalsts cīņai pret latvāni

  Rīga -  domes lēmums "Par invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna 2021.–2025. gadam un darbības plāna invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ierobežošanas pasākumu organizēšanai un koordinēšanai apstiprināšanu"

  Salaspils novads - Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns Salaspils novadā 2022.-2026. gadiem

  Saldus novads -  "Par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem Saldus novadā", Saldus novada pašreizējās situācijas raksturojums (2.5 Klimata pārmaiņas)

  Smiltenes novads - sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 2023. – 2027. gadam, Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns 2020.-2030.gadam (2.11. Invazīvo sugu apkarošana)

  Siguldas novads "Latvāņu ierobežošana"

  Tukuma novads "Par latvāņu ierobežošanu"

  Valkas novads - noteikumi "Par kārtību, kādā nosaka latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu ar latvāni invadētajās pašvaldībai piederošajās vai  iekrītošajās, iznomātajās zemes vienībās Valkas novadā"

  Valmieras novads - Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 2022.–2026.gadam 

  Varakļānu novads - Par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu uzsākšanu Varakļānu novada teritorijā

  Talsu novads -  "Par latvāņu ierobežošanu"

  Latvāņu izplatības ierobežošanai var slēgt līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, kas to veiks valdītāja vietā, ja īpašnieks vai valdītājs pats to neveic. Šajā sadaļā vienkopus atradīsiet pašvaldībās esošos ierobežošanas veicējus un kontaktpersonu pašvaldībā:

  Pašvaldību iesniegtā informācija par latvāņu ierobežošanas pakalpojumu sniedzējiem:

  Rīga

  Kontaktpersona pašvaldībā: Aiga Putnaērgle, tālr. 67012966

  SIA “Rideļu dzirnavas”

  Alojas novads

  Kontaktpersona pašvaldībā: Valdis Bārda, tālr. +371 22005598, valdis.barda@aloja.lv
  Latvāņu ierobežošanas pakalpojumus sniedz Siguldas novada uzņēmēji.

  Carnikava

  Kontaktpersona pašvaldībā: Silamiķele, tālr. 67993391

  P/A “Carnikavas komunālserviss”
  Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
  Tālr. +371 67993705, komunalserviss@carnikava.lv

  Engures novads

  Kontaktpersona pašvaldībā: Domes izpilddirektors I.Valers

  SIA “Latvānis.lv”
  Apstrāde ar herbicīdiem
  Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris 4-8, Rīga, LV-1050

  SIA “Rideļu dzirnavas”
  Pļaušana
  "Rideļu dzirnavas", Engures pag., Engures nov., LV-3113

  Ķekavas novads

  Kontaktpersona pašvaldībā: Jānis Ozoliņš, tālr. 28633125janis.ozolins@kekava.lv

  SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs"
  Latvāņu ierobežošana izmantojot traktortehniku
  Ausekļu iela 10, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
  Tālr. 67937363,  kssc@kekava.lv

  SIA ''Kalnakrogs''
  Latvāņu ierobežošana izmantojot traktortehniku
  Rīgas iela 107, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
  Tālr. 27843811, agris.s@kalnakrogs.lv

  Mārupes novads

  Kontaktpersona pašvaldībā: Anita Lontone-Ieviņa, tālr. +371 67149875anita.lontone-ievina@marupe.lv

  Ogres novads

  Kontaktpersona pašvaldībā:
  Vilnis Sirsonis, tālr. +371 65020822vilnis.sirsonis@ogresnovads.lv
  Iveta Štāle, tālr. +371 65071172iveta.stale@ogresnovads.lv

  SIA “PROPLANT”
  A.Upīša iela 17B-87, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Tālr. 29539350

  SIA "Rideļu dzirnavas"
  "Rideļu dzirnavas", Engures pag., Engures nov., LV-3113

  Olaines novads

  Kontaktpersona pašvaldībā: Daina Ozola, tālr. 28352193, daina.ozola@olaine.lv

  AS “Olaines ūdens un siltums”
  Tālr. 67963102, info@ous.lv

  Ropažu novads

  Kontaktpersona pašvaldībā: Nora Puķīte-Babāne, tālr. 20170876nora.pukite@ropazi.lv

  Pašvaldības aģentūra "Saimnieks" kontaktpersona: Atis Senkāms, tālr. 26563107, sekretare@saimniekspa.lv

  Siguldas novads

  Kontaktpersona pašvaldībā: Ineta Eriksone, tālr. +371 26341991ineta.eriksone@sigulda.lv

  ZS „Kociņi”
  Andris Supe
  Latvāņu smalcināšana (traktortehnika), latvāņu pļaušana (traktortehnika)
  Tālr. +371 29458791, supeandris@inbox.lv

  SIA „DGR Serviss”
  Latvāņu pļaušana- smalcināšana (ar traktortehniku)
  Tālr. +371 29244301, info@dgrseviss.lv

  SIA “MAserviss”
  Latvāņu pļaušana-smalcināšana (ar traktortehniku virs 10 ha), latvāņu pļaušana (roku darbs), latvāņu ķīmiskā ierobežošana (ar traktortehniku virs 10 ha un roku darbs)
  Tālrunis +371 26346070,maserviss@inbox.lv

  SIA "MB Grimons"
  Latvāņu pļaušana (roku darbs), latvāņu miglošana (roku darbs un ar traktortehniku)
  Mikus Bērziņš
  Tālr.+371 28883817, berzinumikus@inbox.lv, tīmekļvietne www.grimons.lv

  Siguldas pilsētā – SIA "Jumis"
  Latvāņu pļaušana, pļaušana-smalcināšana ar traktortehniku, latvāņu pļaušana ar rokām, latvāņu ķīmiskā ierobežošana.
  Tālr. +371 26112288, +371 67972286, info@jumis.lv

  SIA „Double-A”
  Andrejs Parafiņuks    
  Latvāņu pļaušana - smalcināšana (ar traktortehniku)
  Tālr. +371 28252118, siadoublea@inbox.lv  

  Guntars Īle
  Latvāņu pļaušana ar traktortehniku un ar rokām
  Tālr. +371 28600996, guntarsile@inbox.lv

  SIA „R9”
  Renārs Bedrītis
  Latvāņu ķīmiskā ierobežošana visā Latvijas teritorijā (roku darbs un ar traktortehniku)
  Tālr. +371 28289417renars.bedritis@inbox.lv

  SIA “Proplant”
  Latvāņu pļaušana, pļaušana-smalcināšana (ar traktortehniku), latvāņu ķīmiskā ierobežošana (roku darbs un ar traktortehniku)
  Tālrunis +371 26376560, proplant.sia@gmail.com

  SIA “Ozoli Grain”
  Latvāņu pļaušana, pļaušana-smalcināšana (ar traktortehniku), latvāņu pļaušana (roku darbs), latvāņu ķīmiskā ierobežošana (roku darbs un ar traktortehniku)
  Tālrunis +371 29707726, jurissirko@gmail.com

  SIA “Eko Latvija”
  Latvāņu pļaušana, pļaušana-smalcināšana ar traktortehniku Siguldas novadā
  Tālrunis +371 29790927, raitis@ekologisks.lv

  Informācija par pakalpojuma sniedzējiem ir pieejama arī Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā “Uzņēmējdarbība”.

  Alūksnes novads

  Kontaktpersonas pašvaldībā:

  Madara Sildega-Mieriņa, tālr. +371 22028275, e-pasts: madara.sildega@aluksne.lv (Alūksnes novada centrālā administrācija)

  Ingrīda Sniedze, tālr. +371 26468713, e-pasts: ingrida.sniedze@aluksne.lv (Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde)

  Pašvaldības aģentūra “SPODRA”

  Brūža iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

  Tālr. +371 64323259

  SIA ''BD BALTIC GROUP''
  tālr. +371 27775775, e-pasts: latvanis@bdbalticgroup.com
  Latvāņu apstrāde ar herbicīdiem (miglošana), pļaušana

  SIA “Robežnieki AK”
  "Robežnieki", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333
  Latvāņu ierobežošana, izmantojot traktortehniku
  Tālr.  +371 26649473

  Alsviķu pagasts

  SIA “Robežnieki AK”
  "Robežnieki", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333
  Latvāņu ierobežošana, izmantojot traktortehniku
  Tālr.  +371 26649473

  Ādažu novads

  SIA "Tehniskais dienests"
  Lidoņu iela 15-63, Rīga, LV-1055

  Carnikavas novads

  Kontaktpersona pašvaldībā:
  Zints Varts, tālr. +371 67993428, +371 20237346, e-pasts: zints.varts@carnikava.lv

  Pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss"
  Tālr. +371 67993705, e-pasts: komunalserviss@carnikava.lv
  Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163

  Kontaktpersonas Cēsu pašvaldībā:
  Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
  Evita Atvara, tālr. +371 26687719, e-pasts:  evija.atvara@cesis.lv
  Informācija

  Ainavu arhitekte
  Signe Ķerpe
  tālr. +371 64161815, e-pasts: signe.kerpe@cesis.lv
  Informācija par latvāņu ierobežošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumos

  Armands Iesalnieks
  Latvāņu ķīmiskā ierobežošana, pļaušana, ziedu čemuru nogriešana, rozešu izduršana
  Tālr. +371 26346070, e-pasts: maserviss@inbox.lv

  SIA “MB Grimons”
  Mikus Bērziņš
  Integrētā latvāņu ierobežošana: latvāņu miglošana, pļaušana, ziedkopas nogriešana, rozešu izduršana
  Tālr. +371 28883817, e-pasts: mb@grimons.lv

  Z/S “Kļaviņas”
  Aleksejs Stapulionis, tālr. +371 26594306
  Latvāņu pļaušana, ķīmiskā ierobežošana ar traktortehniku

  Andris Ošs, tālr. +371 26565958, e-pasts: pauciag@inbox.lv
  Latvāņu pļaušana ar traktortehniku

  SIA “RB Meždaris”, tālr. +371 26423234
  Intars Bernāts
  Latvāņu pļaušana ar trimmeri

  SIA “EV Serviss”, tālr. +371 29138692
  Edmunds Vīgants
  Latvāņu ķīmiskā ierobežošana, rozešu izduršana, pļaušana (grāvju, krūmāju)

  Z/S “Kociņi”
  Andris Supe, tālr. +371 29458791, e-pasts: supeandris@inbox.lv
  Latvāņu pļaušana ar traktortehniku (krūmu, atvašu), grāvju kopšana

  SIA “Vidzemes lauks”
  Kaspars Liepiņš
  Latvāņu pļaušana, smalcināšana ar traktortehniku
  Tālr. +371 29244301, e-pasts: vidzeme.lauks@gmail.com

  SIA “R9”, tālr. +371 28289417
  Renārs Bedrītis
  Latvāņu pļaušana, latvāņu ķīmiskā ierobežošana ar traktortehniku

  SIA 'Proplant"
  tālr. +371 26376560, e-pasts: proplant.sia@gmail.com
  Integrētā latvāņu ierobežošana, pļaušana, miglošana, ziedkopas nogriešana, rozešu izduršana

  Gulbenes novads

  SIA „CITY CAMPING”
  Renārs Bedrītis
  Tālr. +371 28289417, e-pasts: latvanis2000@gmail.com, renars.bedritis@inbox.lv

  Madonas novads

  SIA “Proplant”
  Andreja Upīša iela 17B - 87, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Tālr. +371 29539350
          
  Arnis Pirogs
  ''Māllēpes''. Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
  Tālr. +371 29115966

  Aigars Oļukalns
  Z/S ''Grāvīši'', Praulienas pagasts, Madonas novads, LV-4825
  Tālr.. +371 29427599

  Mazsalacas novads

  Kontaktpersona pašvaldībā:
  Valdis Kampuss, tālr. +371 64207845, e-pasts: valdis.kampuss@mazsalacasnovads.lv

  Z/S “Avotiņi”
   “Smilgas”, Vilpulkas pag., Rūjienas nov., LV-4241
  Latvāņu ķīmiskā un mehāniskā apstrāde
  Tālr. +371 29420797

  Mālpils novads

  PSIA “Norma K”
  Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152
  Tālr. +371 67925361

  Rūjienes novados

  Kontaktpersona pašvaldībā:
  Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Dairis Lācis, tālr. +371 25662217, e-pasts: dairis.lacis@rujiena.lv

  Z/S “Avotiņi”, tālr. +371 29420797
  “Smilgas”, Vilpulkas pag., Rūjienas nov., LV-4241
  Latvāņu ķīmiskā apstrāde

  Z/S “Šīvari”

  Smiltenes novads

  SIA "Smiltenes NKUP"
  Pils iela 3A, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
  Tālr. +371 64707063

  SIA "MB Grimons"
  "Kalna Taipas", Drabešu pag., Amatas nov., LV-4139
  Tālr. +371 28883817

  IK ''Traniņš''
  ''Norēni'', Drustu pagasts, Smiltenes novads, LV-4132
  Tālr. 26113135

  Valmieras novads

  Kontaktpersona pašvaldībā:
  Evija Ozola, tālr. +371 26327031, e-pasts: evija.ozola@valmierasnovads.lv

  SIA“Valmieras Namsaimnieks”     
  Latvāņu pļaušana                                                                             
  Tālr. +371 64224117, +371 29126460, Semināra iela 2A, Valmiera, Valmieras nov.

  Z/S “Avotiņi” (Latvāņu ķīmiskā un mehāniskā apstrāde)

   “Smilgas”, Vilpulkas pag., Rūjienas nov., LV-4241

  Tālr. +371 29420797

  SIA “R9”Renārs Bedrītis (Latvāņu pļaušana, latvāņu ķīmiskā ierobežošana ar traktortehniku)

  Tālr. +371 28289417

  SIA 'Proplant", Integrētā latvāņu ierobežošana, pļaušana, miglošana, ziedkopas nogriešana, rozešu izduršana

  Tālr. +371 26376560, e-pasts: proplant.sia@gmail.com

  Varakļānu novads

  Kontaktpersona pašvaldībā:
  Jānis Mozga, tālr. +371 29427589, e-pasts: murmastienespagasts@inbox.lv

   

  Jelgava

  Kontaktpersona Jelgavas valstpilsētas pašvaldībā: Megija Gailīte, tālr. +371 63084482, megija.gailite@pilsetsaimniecibas.jelgava.lv

  SIA ''KULK''
  tālr. +371 63021420, info@kulk.lv

  Jelgavas novads

  SIA “Jelgavas novada KU”

  Informatīvais tālrunis  8848

  SIA "AKB INDUSTRIAL"

  tālr. 26310288, info@akbindustrial.lv

  SIA "KN Grupa"

  tālr. 29163011​ (kontaktpersona Einārs Liberts), kngrupa@inbox.lv

  Jēkabpils

  Kontaktpersona pašvaldībā: Mārīte Breimane, tālr. +371 65207431, +371 26320653, marite.breimane@jekabpils.lv

  SIA ”Mārtiņmuiža”
  Mehāniskās latvāņu ierobežošanas metodes, ķīmiskās apstrādes metodes
  "Ratnīca", Zīlāni, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5202, tālr. +371 25915559

  Jēkabpils novads

  Kontaktpersona pašvaldībā: Zane Lapinska, tālr. +371 65207429

  SIA “CITY CAMPING”

  Kūku pagasta A.Reinfelda zemnieku saimniecība "Pēteri"

  Dobeles novads

  SIA „R9”
  Renārs Bedrītis,
  Latvāņu ķīmiskā ierobežošana (roku darbs).
  Tālr. +371 28289417, renars.bedritis@inbox.lv

  Kuldīgas novads

  SIA “Upeskalni AB”
  Kontaktpersona: Normunds Feters-Fekters, tālr. +371 25749865.
  Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321
  Tālr. +371 63348122

  Jēkabpils novads

  Normunda Liģera individuālais komersants
  "Dambji", Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5214
  Tālr. +371 29366742

  Tukuma novads

  Kontaktpersona pašvaldībā: Leonarda Koršunova, tālr.  +371 63107229, e-pasts: leonarda.korsunova@tukums.lv

  Pilsētā:
  SIA "Clean R"
  Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009
  Tālr. +371 67111001

  Pagastos:
  SIA "Komunālserviss TILDE"
  Pasta iela 1A, Tume, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139
  Tālr. +371 63193448

  Bauskas novads

  Bauskas apvienības pārvalde Kontaktpersona pašvaldībā: vadītāja Līga Vasiļauska, tālr. +371 25422393, e-pasts: liga.vasilauska@bauska.lv

  SIA “Vides serviss”

  Vecumnieku apvienības pārvalde
  Kontaktpersona pašvaldībā:
  vadītāja Lauris Mediņš, tālr. +371 22492615, e-pasts: lauris.medins@vecumnieki.lv

  SIA “Jaunolis”

  Iecavas apvienības pārvalde
  Kontaktpersona pašvaldībā:
  Baiba Leitlante, tālr. +371 25644393, e-pasts: baiba.leitlante@iecava.lv

  SIA “AKB Industrial”

  Rundāles apvienības pārvalde
  Kontaktpersona pašvaldībā:
  vadītājs Aigars Sietiņš
  Tālr. +371 28609107, e-pasts: aigars.sietins@rundale.lv

  Individuālā uzņēmēja Gita Muceniece
  Latvāņu pļaušana ar traktortehniku

  Grobiņas novads

  Kontaktpersona pašvaldībā: Inga Ratniece, tālr. +371 29486507

  Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Grobiņas HES”
  Mehāniskās latvāņu ierobežošanas metodes: sakņu centra izciršana, ziedu izgriešana
  Sandis Džeriņš, tālr. +371 20453710, grobinashes@gmail.com

  Talsu novads

  Kontaktpersona pašvaldībā: Aija Svarinska, tālr. +371 20218909, aija.svarinska@talsi.lv

  SIA "Janvāri"
  Brīvības iela 34, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. +371 63291020

  SIA "Talsu namsaimnieks"
  Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr.  +371 63232150

  SIA “MB Grimons” (sadarbība ar vietējām zemnieku saimniecībām)

  Tukuma novads

  Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde

  “AGRO Konsultāciju Centrs”, SIA , “Eglītes”, Džūkstes pagasts

  Ventspils

  Kontaktpersona pašvaldībā: J. Rasa, tālr. 63601198

  Pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde, tālr.  +371 63624269, kom.pārvalde@ventspils.lv

  SIA "AKB INDUSTRIAL"
  Faktiskā adrese – Riepu iela 12-1, Liepāja

  Kandavas novads

  Kontaktpersona: Kandavas novada domes izpilddirektors Egīls Dude, tālr. +371 63107365, egils.dude@kandava.lv

  SIA “Kandavas ceļi”

  Kuldīgas novads

  Kontaktpersona pašvaldībā: D.Jansone, tālr. 27025423, dace.jansone@kuldiga.lv

  SIA “Upeskalni AB”

  “Upeskalni”, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321, tālr. +371 63348122, upeskalni@upeskalni.lv

  SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (pļaušanas pakalpojumi)
  Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

  Saldus novads

  Kontaktpersona pašvaldībā: Zane Štencele, tālr. 25725244, zane.stencele@saldus.lv

  SIA ''Mētrājs''
  Latvāņu ierobežošana, izmantojot ķīmisko metodi, pielietojot herbicīdus ar muguras miglotāju
  Cieceres iela 9-8, Ciecere, Skrundas pag., Kuldīgas nov., tālr. +37126535783

  Daugavpils

  Kontaktpersona pašvaldībā: Kaspars Laizāns, tālr. 65476480kaspars.laizans@daugavpils.lv

  A/S “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums"
  Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-54042, tālr.  65444540, specatu@specatu.lv

  Augšdaugavas novads

  Kontaktpersona pašvaldībā: Jolanta Bāra, tālr. 65422215jolanta.bara@augsdaugavasnovads.lv

  Augšdaugavas novada teritorijā pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajās zemēs – saimnieciskās darbības veicējs - Mārtiņš Iesalnieks

  SIA ''BD Baltic Group''

  Krustpils novads

  SIA ”Liepsalas”
  "Rasas", Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222, tālr. 26866825

  Līvānu novads

  SIA ”Liepsalas”
  "Rasas", Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222, tālr. +371 26866825

  Ludzas novads

  Kontaktpersona pašvaldībā: Edgars Mekšs, tālr. +371 65707401, dome@ludzaspils.lv

  SIA "Agroķīmija"                                                                  
  Latvāņu apkarošanas līdzekļu tirdzniecība un latvāņu ķīmiskā ierobežošana                                                                   
  Tālr. +371 65723294, +371 26550405, Stacijas šķērsiela 1, Ludza, Ludzas nov.

  Rēzekne

  Kontaktpersona pašvaldībā: Pilsētvides un attīstības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste Natālija Siņicina, tālr. +371 64607684natalija.sinicina@rezekne.lv

  SIA “Clean R”
  Tālr. +371 67111001

  Rēzeknes novads

  Kontaktpersona pašvaldībā: Ruta Sidorova, tālr. +371 64607195, +371 27343634  ruta.sidorova@rezeknesnovads.lv

  SIA “Proplant”
  Integrētā latvāņu ierobežošana, pļaušana, miglošana, ziedkopas nogriešana, rozešu izduršana
  Tālr. +371 29539350proplant.sia@gmail.com

  SIA "Sams&KO”, vienotais reģistrācijas numurs LV46803001234, Juridiskā adrese: Ludzas novads Istras pagasts „Uzpildes stacija” LV-5748, Latvija Vladimirs Uljanovskis vladimirs.uljanovskis@gmail.com, tālr. 26345562

  SIA "City Camping", reģ. nr. 40103883173 Krustiņi, "Ievlejas" , Inčukalna pagasts, Siguldas nov., LV-2141, tālr. 28289417

  Preiļu novads