Starptautiskais augu veselības gads ir ļoti svarīga Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas (IPPC) iniciatīva. Iniciatīvas mērķis ir uzsvērtu augu veselības nozīmi pārtikas drošības uzlabošanā, vides un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā un ekonomiskās attīstības veicināšanā.

Veselīgi augi ir pamats dzīvei, ekosistēmas funkcijām un pārtikas nodrošinājumam. Augu kaitēkļi un slimības bojā kultūraugus, samazina pārtikas pieejamību un palielina tās izmaksas.

Šā gada devīze ir "Sargājot augus, sargājam dzīvību!".

Pasākumi

2020. gada 20. februārī - LLU konference "Līdzsvarota lauksaimniecība"

2020. gada 25. marts - Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma konkurss “Sargājot augus, sargājam Latviju!” Vidzemes novada 7. - 9. klašu skolniekiem.

Pasākums pārcelts uz 2021. gada martu - Starptautiska konference “Augu veselība – nākotnes izaicinājumi”, vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka

Pasākums pārcelts uz 2021. gada martu Ģimenes diena, vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēkā

Pasākums pārcelts uz 2021. gada pavasari - Augu veselības velobrauciens.

Ceļojošā izstāde "Skaistie un bīstamie augu kaitnieki". Izstāde līdz 2020. gada 1.novembrim izvietota AS "Latvijas valsts meži" telpās Vaiņodes iel'1 1, Rīgā.

Augu veselības diena SKOLĀ. Piedalās 20 skolas visā Latvijā.

Augu veselības telts apceļo Latviju. Telts piedalīsies dažādos brīvdabas pasākumos, radot iespēju gan bērniem, gan pieaugušajiem interaktīvā veidā uzzināt daudz jaunu un interesantu faktu par augu veselību.

- Augu veselības telts 8.augustā piedalījās pasākumā "Izvēlies Piebalgu"

Augu orientēšanas spēle botāniskajos dārzos no 2020. gada maija līdz oktobrim.

Konkursi

Augu veselības spēlē /KONKURSS - 09. aprīlis – 28. maij. Konkursa uzvarētāju izloze video.

Mazpulcēnu ziemas KONKURSIŅŠ līdz 17.02.2020. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notika 22. februāra konferencē.

Publikācijas

Laikraksta "Neatkarīgās Tukuma ziņas" raksts "Sargājot augus, sargājam dzīvību" , 10.03.2020.

Laikraksta "Zemgales ziņas" raksts "LLU konferencē spriež par līdzsvarotu lauksaimniecību", 27.02.2020.

Izglītojošās spēles

Augu veselības spēle "Uzmini vārdu!"

Augu veselības spēle "Mazie un lielie - kurš ir kurš?"

Augu veselības spēle "Draugs vai nedraugs?"

Spēle - "Lielie un mazie", atrodi kurām mammām kādi bērni