Sēklaudzētāju iesūtītā informācija 2023. gadā:

Sēklaudzētājs Kontaktinformācija  Tirdzniecībai paredzētais sēklu daudzums (kg)
Valkas rajona Smiltenes pagasta zemnieku saimniecība "STIRNAS" tālr. 20386247, e-pasts - zsstirnas@inbox.lv 150