Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšana

Iesniegums augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, pārreģistrācijai un anulēšanai:

Iesniegums par parauga noņemšanu augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš:

Apliecības saņemšana augu aizsardzības jomā

Iesniegums Valsts augu aizsardzības dienestam apliecības saņemšanai (pārreģistrēšanai) augu aizsardzības jomā:

Pieteikšanās Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistram

Iesniegums personas iekļaušanai Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā:

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācija

Augu aizsardzības līdzekļa atļaujas pieteikums:

Sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai

Iesniegums sertifikāta saņemšanai: