Viens no galvenajiem bioloģiskās produkcijas audzēšanas pamatprincipiem nosaka, ka bioloģiskajā ražošanā tiek izmantots tikai tāds sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls, kas iegūts ar bioloģiskās ražošanas metodi.

Katra Eiropas Savienības dalībvalsts nodrošina, ka tiek izveidota elektroniska datu bāze (bioloģiskās lauksaimniecības šķirņu sēklu uzskaites datu bāze), kurā iekļauj tās teritorijā pieejamās šķirnes, kuru sēklas vai veģetatīvās pavairošanas materiāls ir iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodēm. Latvijā šī informācija pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas datu bāzē par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām, sēklas kartupeļiem un citiem veģetatīvās pavairošanas materiāliem.

Eiropas Savienības dalībvalstis var atļaut bioloģiskajā ražošanā izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālus, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi, ja audzētāji nevar iegūt pavairošanas materiālu, kas ražots ar bioloģiskās ražošanas metodi. Latvijā atļauju izmantot konvencionālas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu bioloģiskajā lauksaimniecībā izsniedz Valsts augu aizsardzības dienests.

Ir divu veidu atļaujas:

Vispārējā atļauja – ar Valsts augu aizsardzības dienesta lēmumu tiek noteiktas sugas vai konkrētas šķirnes, kurām attiecīgajā laika periodā ir piešķirta vispārējā atļauja tādu sēklu (sēklu maisījumu), sēklas kartupeļu un citu veģetatīvās pavairošanas materiālu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.

Individuālā atļauja – pēc pieprasījuma konkrētai fiziskai vai juridiskai personai tiek izsniegta atļauja noteiktā laika periodā bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantot tādas sēklas (sēklu maisījumus), sēklas kartupeļus un citus veģetatīvās pavairošanas materiālus, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi. Par individuālās atļaujas izsniegšanu jāmaksā valsts nodeva.