Darbinieki

Inga Gudakovska

Nodaļas vadītāja vietniece (augu karantīna un fitosanitārā uzraudzība)
inga.gudakovska [at] vaad.gov.lv

Aldis Noriņš

Vecākais inspektors (augu karantīna un fitosanitārā uzraudzība)
aldis.norins [at] vaad.gov.lv

Arta Ķeire

Vecākā inspektore (augu karantīna un fitosanitārā uzraudzība)
arta.keire [at] vaad.gov.lv

Dzintra Rimicāne

Vecākā inspektore (augu karantīna un fitosanitārā uzraudzība)
dzintra.rimicane [at] vaad.gov.lv

Gunta Stira

Vecākā inspektore (augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu uzraudzība)
gunta.stira [at] vaad.gov.lv

Ina Rituma

Vecākā inspektore (augu karantīna un fitosanitārā uzraudzība)
Ina.Rituma [at] vaad.gov.lv

Liene Spilva

Vecākā inspektore (augu karantīna un fitosanitārā uzraudzība)
liene.spilva [at] vaad.gov.lv

Lilija Stepanova

Vecākā inspektore (augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu uzraudzība)
lilija.stepanova [at] vaad.gov.lv

Līga Zvejniece

Vecākā inspektore (augu karantīna un fitosanitārā uzraudzība)
liga.zvejniece [at] vaad.gov.lv

Rudīte Balode

Vecākā inspektore (augu karantīna un fitosanitārā uzraudzība, sēklu aprite)
Rudite.Balode [at] vaad.gov.lv

Sanda Sandere-Barovska

Vecākā inspektore (augu karantīna un fitosanitārā uzraudzība)
sanda.sandere-barovska [at] vaad.gov.lv

Sandra Burnevica

Vecākā inspektore (augu karantīna un fitosanitārā uzraudzība)
sandra.burnevica [at] vaad.gov.lv

Vita Poriete

Vecākā inspektore (augu karantīna un fitosanitārā uzraudzība)
vita.poriete [at] vaad.gov.lv

Zane Bombāne-Veļika

Vecākā inspektore (augu karantīna un fitosanitārā uzraudzība)
zane.bombane-velika [at] vaad.gov.lv