Jaunumi pasākums
Fotogrāfiju kolāža ar augu veselības dienas logo centrā

Atzīmējot Starptautisko augu veselības dienu, 12. maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Botānisko dārzu un Bulduru Tehnikumu organizē pasākumu skolēniem, kura laikā Gurķu mājā tiks izstādīta VAAD ceļojošā izstāde “Skaistie un bīstamie augu kaitnieki”, prezentēta jauna bērnu aktivitāšu grāmata “Veseli augi, vesela planēta” un noritēs dažādas izzinošas aktivitātes.

Pasākuma apmeklētājiem Botāniskajā dārzā būs iespēja iziet Augu veselības orientēšanās taku, atrisināt krustvārdu mīklu un paveikt dažādus interaktīvus uzdevumus, piemēram, atpazīt augus un sēklas, saprast, kuri kukaiņi ir augiem draudzīgi, kuri nē, uzzināt, kā atpazīt kukaiņus dažādās to stadijās, kādi interesanti nosaukumi piemīt augiem kaitīgajiem organismiem, salikt puzles un izspēlēt augu veselības cirka spēli.

Izzinošo aktivitāšu mērķis ir iegūt izpratni par veselīgu augu nozīmi un nepieciešamību tos aizsargāt, noskaidrojot, kādi augiem kaitīgie organismi apdraud konkrētās sugas.

Pasākumā no plkst.10.00 līdz 16.00 aicināts piedalīties ikviens interesents, īpaši tiek gaidītas skolēnu klases. Vēlama skolēnu klašu iepriekšēja pieteikšanās, rakstot uz e-pastu Ilze.donova@lu.lv vai, zvanot 26622537. Ieejas biļetes.

Ceļojošā izstāde “Skaistie un bīstamie augu kaitnieki” tapusi 2020. gadā Starptautiskā augu veselības gada pasākumu ietvaros, tā jau pabijusi daudzviet Latvijā. Izstāde sastāv no meža entomologa Dr. biol. Agņa Šmita kukaiņu tuvplānu fotogrāfijām, planšetēm ar aprakstiem un augiem sevišķi bīstamo karantīnas organismu fotogrāfijām un kukaiņu un augu slimību kolekciju kastēm. Izstādes mērķis ir aicināt sabiedrību aizdomāties par augu veselības nozīmi un mudināt ikvienu rīkoties tā, lai neradītu draudus augiem Latvijā.

Bērnu aktivitāšu grāmatu “Veseli augi, vesela planēta” 2020. gadā par godu Starptautiskajam augu veselības gadam izstrādājusi ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO). Grāmatiņa veidota ar mērķi tuvinātu bērnus un jauniešus zinātnei par augu veselību. Grāmata ir paredzēta bērniem no astoņiem līdz divpadsmit gadiem un pedagogiem kā mācību materiāls. Šobrīd ar grāmatiņu digitāli var iepazīties 13 pasaules valodās. VAAD grāmatiņu iztulkojis latviešu valodā, un tā bez maksas tiks izplatīta skolās kā palīgmateriāls dabaszinību skolotājiem. Šobrīd skolas savu grāmatas eksemplāru var saņemt Eiropas Savienības mājā Rīgā, Aspazijas bulvārī 28.

Kaitēkļi, slimības, baktērijas, vīrusi un mikroskopiskās sēnes var būt nāvējošs drauds augiem. Klimata pārmaiņas vai cilvēku neapdomīga rīcība var veicināt augiem bīstamo organismu izplatību, un tie var radīt lielus postījumus videi, ekonomiskus zaudējumus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai.

Apvienoto Nāciju Organizācija 12. maiju pasludināja par Starptautisko augu veselības dienu, lai palielinātu izpratni par to, kā augu veselības aizsardzība var palīdzēt izbeigt badu, samazināt nabadzību, aizsargāt bioloģisko daudzveidību un vidi, kā arī veicināt ekonomisko attīstību. Šī diena ir Starptautiskā augu veselības gada 2020 galvenais mantojums.

Pasākumā no plkst.10.00 līdz 16.00 aicināts piedalīties ikviens interesents, īpaši tiek gaidītas skolēnu klases. Vēlama skolēnu klašu iepriekšēja pieteikšanās, rakstot uz e-pastu Ilze.donova@lu.lv vai, zvanot 26622537. 

Mediju kontaktiem:
 

Dace Ūdre

Komunikācijas vadītāja
dace.udre [at] vaad.gov.lv

Ilze Donova, LU Botāniskā dārza sabiedrisko attiecību speciāliste,

Ilze.donova@lu.lv, 26622537, www.botanika.lu