Ir sākusies jaunā bioloģiskās ražošanas sezona un aktualizējies jautājums par sēklu un pavairošanas materiāla izmantošanu.

Atgādinām, ka bioloģiskās ražošanas pamatprasība ir bioloģiskas izcelsmes sēklu un pavairošanas materiāla izmantošana. Tomēr, ja bioloģiskas izcelsmes sēklas un pavairošanas materiāls nav pieejams, produkcijas ražošanai iespējams izmantot nebioloģiski (konvencionāli) audzētas sēklas un pavairošanas materiālu.

Lai atvieglotu orientēšanos šajos nosacījumos, esam sagatavojuši skaidrojumu par prasībām:

Iepazīsties ar ceļvedi – kā, izmantojot e-pakalpojumu, pareizi aizpildīt veidlapu un pieprasīt atļauju konvencionālas izcelsmes pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā:

Plašāks apraksts par Valsts augu aizsardzības dienesta pārziņā esošajiem jautājumiem bioloģiskās lauksaimniecības jomā:

Kontaktinformācija: